'İtibar suikastı' yapılıyor

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Av. Raşit Alaca, 'Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevim üzerinden şahsım ve Partim aleyhine siyasi algı operasyonuna zemin hazırlanmaya çalışıldığını müşahede ediyorum' dedi.

'İtibar suikastı' yapılıyor

Alaca, yaptığı yazılı açıklamada, takriben bir yıl önce başlatılan bir soruşturma nedeniyle, 15.06.2021 tarihinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ancak isnat edilen suçlama ve soruşturmanın seyri açısından kendilerince manidar karşılanan eş zamanlı bir operasyon sonrasında, bazı basın yayın organları tarafından haberleştirilen ve inşaat şirketi sahipleri ile olan akrabalık bağı üzerinden şahsını hedef alan haberlerin yapıldığını belirtti. Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevi üzerinden şahsının ve Partisinin aleyhine siyasi algı operasyonuna zemin hazırlandığını ifade eden Alaca, “İl Başkanı olduğum Partimiz her zaman şeffaflıktan, temiz siyasetten ve adaletten yana olup, bu nedenle işbu basın açıklamasını yapma zarureti hasıl olmuştur” dedi.

Alaca, yaptığı açıklamada, “Öncelikle C. Başsavcılığı tarafından, bazı mağdur/müşteki ifadeleri üzerine başlatıldığı belirtilen soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın selameti ve kişilerin lekelenmeme hakkı kapsamında soruşturma ile ilgili haberlerin masumiyet karinesi ilkesi gözetilerek daha dikkatle verilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Kişilerin doğru ve tarafsız bilgi edinmelerinde medyaların sorumluluğu tartışılamaz. Düşünce açıklama araçlarının en önemlisi olan medya, özgürlüğünü en geniş şekilde kullanırken, kişilerin lekelenmeme haklarını hassasiyetle gözetmek durumundadır. Aksi halde, kargaşa, karmaşıklık, hukuk dışılık kendini gösterecek, medya organları yargısız infaz müesseselerine dönüşecektir.

Hukuk Devleti olduğunu düşündüğümüz Ülkemizde; avukat kimliğim ve siyasetçi kimliğim nedeniyle herkesin hak ve hukukunun gözetilmesi gerekliliğine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Medya yoluyla yapılan kişilik hakkı ihlallerinde en sık rastlanan örneklerden biri, mahkeme kararından önce bir kişinin suçlu ilan edilmesidir. Yargılama sürecinde, ceza kesinleşinceye kadar suçsuzluk esastır. “Masumiyet Karinesi” denilen bu kural,  evrensel bir hukuk kuralıdır.

Soruşturma konusu olan inşaat şirketi 2004 yılından beri Malatya, İstanbul ve İzmir illerinde yoğunlukla konut alanında faaliyet gösteren güçlü bir şirket iken, ekonomik krizden çok ağır bir şekilde etkilenmiş ve son yıllarda ekonomik darboğaza girmiştir. Şirketle ilgili gerekli açıklama, şirket sahipleri veya vekilleri tarafından muhakkak yapılacaktır.

Tarafımca şirketin bir dönem avukatlığı yapılmış ancak işlerimin yoğunluğu nedeniyle şirketin avukatlığı da iki yıla yakın süredir bırakılmıştır. Kanunlarımızda açıkça belirtildiği üzere;  vekâlet sözleşmesi, “vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir". Dolayısıyla avukat; müvekkilinin borcunun sebebi değildir, kimsenin suç işleme gerekçesi değildir, kimsenin işini ya da evini kaybetme nedeni de değildir. Avukatın, vekil edenlerin her iş ve eyleminden sorumlu olmayacağı izahtan varestedir. Bu nedenle şirketin bir dönem avukatlığını yapmış olmam nedeniyle yapılan, şahsımı hedef alan haber ve yorumların haksızlığı ortadadır. Hemen hemen her olayda savunmanın bu şekilde yıpratılmaya çalışılması da ayrıca kabul edilmez bir durumdur. Maalesef en üzücü olanı da, bir kısım mağdurların/müştekilerin Avukatlığını yapan hukukçuların değişik saik ve beklentilerle, mağdurları bir takım hukuk dışı eğilim ve davranış göstermeleri hususlarında motive etmeleridir. Keza, bizatihi bu avukatların hukuk dışına çıkarak, soruşturma konusu isnadı, kesin bir mahkeme kararıyla sabit olmuş gibi yargısız infaz yaparak, şüphelileri kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırarak, zan altında bırakmaları hukuki olmadığı gibi ahlaki de değildir.

1996 yılından beri Malatya İlinde Serbest Avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Avukatlık mesleği dışında, asla ticari amaçlı bir iş yapmadım, ticari amaçla bir “tavuk” bile alıp satmadım. Tüm geçim kaynağım, mesleki faaliyetimden elde ettiğim kazançtır. Gerçek bir şirket ortaklığım asla olmadı. Yapılan işlem, prosedürel/şekli bir işlem olup, şirketin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesine matuf ve özellikle şirket ortaklarının/sahiplerinin özel ricası muvacehesinde olmuştur. Kaldı ki, işbu prosedürel işlem birkaç ay sürmüş olup, iki yıla yakın bir süredir şirketin Avukatlığını dahi bırakmış durumdayım. Maddi hakikat bakımından fiili ve hukuki bir bağım asla olmamıştır. Aynı zamanda 

06.04.2021 tarihinden beri Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı olarak siyasi faaliyet yürütmekteyim. Hayatım boyunca şahsımın ve ailemin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek her türlü eylem ve ortamdan uzak durarak, daima hak ve hukuktan yana olarak örnek bir yaşantı sürme gayreti içerisinde oldum. Buna karşın hiçbir ilgimin bulunmadığı bir olayla ilgili olarak, sırf akrabalık bağı üzerinden soruşturma konusu olay şahsımla ilişkilendirilmekte, siyasi itibar suikastı yapılmaya çalışılmaktadır.

Özellikle ismimin ve Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevimin sıklıkla akrabalık bağı üzerinden soruşturma konusu olayla ilişkilendirilip haberlerde kullanılması, soruşturmanın siyasi saiklerle yapıldığı intibaını uyandırmakla birlikte, yapılan soruşturmaya da gölge düşürmektedir. Yapılan başvurularla ilgili Başsavcılık tarafından aylarca işlem yapılmaması, şikayetçi olunan kişilerin ifadelerinin dahi bugüne kadar alınmaması karşısında, özellikle Gelecek Partisi İl Başkanlığım sonrası, suç örgütlerine yapılmayan, çarşaf çarşaf ortaya serilen ve ülke gündemini uzunca süredir meşgul eden iddialarla ilgili suskunluğunu koruyan yargının; akrabalarıma atılı suçlama ile ilgili ifadeye davet etme vb. bildik soruşturma usullerinin tamamen dışına çıkarak, sabahın beşinde eş zamanlı operasyonlar yapması, atılı suçlama yönünden uygulanmasına şahit olmadığımız arama, yakalama, tutuklama vb. soruşturma tedbirlerinin uygulanması, soruşturmaya karşı yeterince şüphe oluşturmuş bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen soruşturma konusu olay yargıya intikal etmiş olup, soruşturmaya siyaset karıştırmadan ve siyasi müdahalelerde bulunulmadan, hukuka uygun bir şekilde masumiyet karinesi de gözetilerek sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde başlatılan soruşturmaların  yaklaşık yüzde 40’ı hakkında dava açılması ve açılan davaların da ancak yaklaşık % 15’inin mahkumiyetle sonuçlanması gerçekliği karşısında, henüz sabit olmuş bir suç bulunmamakla birlikte; “kimse kendi suçundan başka bir şey ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.”  düsturunun ve suçların şahsiliğine ilişkin evrensel hukuk kuralının çiğnenmemesi gerektiği de ortadadır.

Yargının herhangi bir siyasi tesir altında kalmadan, adil bir şekilde soruşturmayı yürütmesini, kimsenin siyasi aparatına dönüşmemesini Gelecek Partisi İl Başkanı ve avukat olarak talep etmekteyim. Tarafımca da süreç takip edilmekte ve varsa mağduriyetlerin giderilmesi için çaba gösterilmektedir ve gösterilecektir. Mağdurların sorunlarının çözülmesi konusunda çok yoğun gayret gösterdiğimi gerek mağdurlar ve gerekse soruşturma savcısı ve hatta mağdur/müşteki avukatları da yakinen bilmekte ve takip etmektedirler. Tam da bir çözüm üretilmek aşamasına gelinmişken, aylardır ortaya konulan çabaları berheva eden sürpriz operasyonu anlamakta güçlük çektiğimizi, aklımıza çok denklemli bir takım soruları getirdiğini açık bir şekilde ifade etmek durumundayım. 

Diğer taraftan, kimi basın mensuplarına buradan seslenmek istiyorum. Masa başı haberciliği veya olayın taraflarını dinlemeden, araştırmadan kişilerin lekelenmesini sağlayacak şekilde sözde haber yapmayın. Dahası kimi siyasilerin gölgesi veya sopası olmayın. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in dahi dediği gibi; “iyiler, namuslular başımızın tacıdır” ama “DÜŞKÜN MEDYA MENSUPLARI” hem kamuoyu nezdinde ve hem de yargı önünde hesap vereceklerdir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde Gelecek Partisi kadroları olarak; “Temiz Siyaset, şeffaf siyaset, hesap veren siyaset kriterleri ile birlikte, güzel ülkemizde demokratik hukuk düzeni sağlanıncaya, adil bir sistem inşa edilinceye, yokluk-yoksulluk-yolsuzluk ortadan kalkıncaya kadar siyasi ve hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kişiler gelip geçicidir, ancak baki olan davadır. Bizler davayı terk edenlerden asla olmayacağız. Üzerimizden elinizi çekin. Gelecek Partisi iktidarında Temiz Eller Operasyonu yapılması, boynumuzun borcu olsun. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı. 
 

Yorumlar 54
Alaca inşaat mağdurları 25 Haziran 2021 17:45

Raşit beyin basın açıklamasını çok güzel paylaşmışsınız elinize sağlık fakat biz Alaca inşaat mağurlarınıda görmezden gelmeyin lütfen bizlerin sıkıntısını da gazetemizde paylaşmanızı dileriz tarafsız gazete ve tarafsız gazetecilik bunu gerektirmesi sayın ilgililer

Bostanbasi 3.etpta yaşananlar arastirilmali 22 Haziran 2021 00:56

Öncelikle Raşit ALACA bu olayı siyaset veya ekonomik krize baglama ne alaka insanların evi iki üç kişiye satılmış ekonomik krizden çıkışın yolu insanların parasını alıp ahlaksız ticaret anlayışımi?Bostanbasi 3 de Arsa sahibi Mehmet emin ,muhasebeci ömer, muhasebeci Ömer'in arkadaşı olan gunerler grup inşaat ve Faruk ALACA neyin anlaşmasını yaparak anlaşmayı karşılıklı fes edip evini almak için bekleyenlere hep beraber kazık atıp evi birde üçüncü şahıslara sattı??Ayrıca anlaşma fes edildikden aylar sonra Faruk ALACANİN eşinin amcasının daireleri ve tapuları nasıl oluyorsa Teslim edilirken diğer mağdurlara bir bardak su icirtildi?Vebal herkesin orada ve inşallah hem hukuki hem ilahi adalet hesap soracak.

ALACA İNŞAATIN MAĞDURİYET ÇEŞİTLERİ 21 Haziran 2021 19:37

1: Alaca İnşaatın birinci mağdurları Şirket başlayacağı projeye önce toplam anlaşılan daire fiyatı ücretin üçte biri ücreti peşin alıp anlaşılan tarihten itibaren mağdurun gücüne göre aylık taksitler alarak bir yıl sonra daireyi teslim edeceğini vaat ederek sözleşme imzalar. Ve artık mağdur kafesi girmiş oluyor. Şirket artık sorumluluğunu yerine getirmez bu bir yıllık süre uzar ve mağdurlar ödemelerine devam eder çünkü sözleşmede taksitler aksatılınca şirket tek taraflı sözleşmeyi fes eder. Mağdurlar dövüz altın vb bozdurdukları için ve ödemeleri dört eşit taksitte geri alacakları ve taksit aralığı ve süresi belli olmadığı için çaresizlikten eli kolu bağlı bekler. Ücretini istemede vermiyorlar. İki yılın sonunda Sorumlu olan kardeşlerden olan kişi ortadan kaybolur. Mağdurlar ulaşamaz olur. El altında şirketi diğer kardeşe devreder. Yeni kardeş devreye girer mağdurları toplar bu fiyata bu daire olmaz ortada bir cenaze var şirket bunu kaldıramaz ben şahsi servetimi ortaya koyacam sizlerde fedakarlık yapın, ve biz hesap yaptık daire başı o günkü fiyat ekstra herkes 100000 tl verecek. Kabul etmeyenler verin paramızı deyince para yok ne zaman vereceksiniz oda belli değil artık bunların daireleri satılıyor. Mahkemeye gitseniz dahi önceden onun önlemini almışlar. Ya şirketin içini boşaltmışlar yada bankalara 4500trilyon mal ipotek verip 100 bin tl bırakıp icradan o malların satılmasını engelliyorlar. Çünkü ilk açacaklı banka. Bir başka önlem ilk sıraya kendi yakınlarına bilerek borçlanıp sıraya koydukları söyleniyor. İstediği fiyatı verenlerin Tapularını veriyorlar ama mağduriyet bitmiyor. Belli bir süre sonra bu kardeşte kendi muhasebesini yapan ÖMER D. Muhasebesini yaptığı başka bir firmaya eksra ücret vermeyenlerin dairelerini bu kardeş firmaya kalan işleri bitirmesi karşılığında veriyor. Bu sefer bu firma yöneticileri devreye giriyor tapusu olmayanları inşaata sokmuyor . Tapusu olanları bu sefer bunlar çağırıyor artık burayı biz devraldık bir ay içinde bitireceğiz ama kalan işleri bitirmemiz için ekstra 50 bin tl vereceksiniz. Biz kendi imkânlarımızla yapmak istiyoruz diyenleri inşaata sokamayız elektirik bizim şantiyede sorumluluk bizde müsaade edemeyiz. Bizin daire kalsın diyenlere de bir ay içinde bitmese biz oturma ruhsatı alacağız bitirmeyenlerin dairelerini karar alıp satacağız. Mağdurlar mecbur veriyor. Tam bir deli Domrul düzeni bunlar benim yaşadığım şahit olduğum olaylar. Bu olaylar Alaca İnşaatın yaptığı Bostanbaşı 3. Etbında yaşandı. Burada dairesi başkasına satılanda var. Alaca inşaata anlaştığı fiyata ekstra 100 bin tl verip tapusunu alıp sonra başka firmaya verilmesinden dolayı adı geçen Günerler İnşaata Tapu aldıktan sonra ekstra 50 bin tl veren mağdurlar mevcuttur.

Magdurlar 21 Haziran 2021 13:35

Ömercigim şak şakcı olmuşsun gerçek kimliğinle cıkta bir zahmet sana gebeliği,babalığı aşağıda sarf etiğin diğer sözleri sana bizzat teceli edelim

ÖMERCİK’e CEVAP 21 Haziran 2021 13:25

Ömer seni tanıyorum. Sen bınların kucağına oturup zevk verdiğin için, böyle düşünmüş olmalısın. Seninle de defalarca konuştuk. Sen de bunların İT’isin. Sadece yüzümüze söyleyemediğin için klavye kahramanlığı yapmışsın.

MAĞDURLAR 21 Haziran 2021 09:01

Bu firmanın muhasebeciligini yapan ÖMERCİK ...ve herturlu kılıfa uyduran kendi aile dostunu kandırıp çocuklarına evine haram lokmalar sokan kişi serbest bırakılmış neden?adalet firma sahipleri için tecelli edecek elbette ama bunların paravanligini ve hertürlu işlerini yapanlarda cezalandırılmalı araştırma derinlesirse karşılıklı olarak dolandiciligin gerçekleştiği bölgelerden biri olan bostanbaşindaki inşaatın eldegismesinde arsa sahipleri ve bu muhasebeci in yakın arkadaşının olduğu anlaşılacaktır.Göz altına alınıp serbest bırakılan Abdullah alacanin kayni aynı zamanda paravan şirket ve muhasebeci in is ortagi olan kaybın malvarliklari araştırılmalı bu değirmenin suyunun dolandırılan insanlardan geldiği anlaşılacaktır.Ayrica şirketin sürekli el değişmesinde yardımcı olan çalışanlarında bu adaletten nasibini alması lazım kimsenin yaptığı yanına kar kalmamali.Magdur insanlar çoğu parasından zaten vazgeçmiş çünkü 4-5yil önce 150-200tlye alınan daireler şuanda 500-

GERÇEK: 21 Haziran 2021 08:42

Raşit ALACA demiski krizden çok etkilendi nezamandir krizden etkilenenler aynı evi ucdort kişiye satıyor?2014-2017 arası krizmi vardiki yaptırdığı konutlarda ve çösnukte okadar mağdur oluştu.Hirsizliga dolandırıcılığa düpedüz kılıf uydurmuş birde bu işi siyaset demiş savcıyı kotulemis savcı bizlerin ifadesini aldı benimgibi onlarca kişi ifade verdi.Aciklamayi yaparken yalan söyleyip insanları kandırmak hangi hukuki ve ahlaki kitapta yazıyı.Sen bir daireyi 3-4kisiye satacaksin binada kriz diyeceksin siyasi diyeceksin Erbakan'ın dediği gibi hadi oradan...Hakkımızı helal etmiyoruz surunsunler hapislerde bizlerin ömrünü yarinlarini çaldılar...

Uzaktan konuşmak kolay 20 Haziran 2021 23:51

Bakıyorum da savunmaya başlayanlar çıkmış Alacaları Hiç kusura bakmayın Ateş düştüğü yeri yakar Sizin tuzunuz kuru tabi Dairenizi almışsınız memnunmuşsunız kriz vurmuş bilmem ne... Koca Malatya da kriz bir tek onları mı vurdu Altlarında en pahalı arabalar dönüm dönüm çiftlikleri arazileri En lüks dairelerde oturuyorlarken kriz vurmuyor nedense Ama elinde avucunda ne varsa emekli ikramiyesi çoluk çocuğunun rızkından kesip biriktirdiği tüm varlığını onlara yatırıp kirada oturan geçim sıkıntısı çeken insanlara gelince kriz vurmuş oluyor Biraz daha bekleyin oluyor 7 sene beklemek için az bir süre heralde size göre Başınıza gelirse anlarsınız ne olduğunu...

Adalet 20 Haziran 2021 23:11

"Kimse kendi suçundan başka bir şey ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.”

Hekimhan 20 Haziran 2021 23:08

Değerli arkadaşlar bende bir çok arakdaşım gibi emeği gasp edilmiş biriyim raşit alacanin yazdıklarını okurken çok şaşırmdim çünkü kendisiyle ve kardeşiyle görüştük bizi oyalayıp durdular kendisi şirketin şirketle bir alakası olmadığını söylemiş peki ticaret sicil kaydını kendinin bilgisi olmadanmi kaydetmişler bunada bi açıklamsı varmi acaba suçların sahsiliginden bahsetmiş insanlar şirkette bulunan ve şirketin tüm ortaklarının adalet önünde hesap vermesini istiyor bunu bende canı gönülden istiyorum bu hesabı hukuk soracak ayrıca burda bazı kimseler var olayı içeri girerlerse kim yapacak diyorlar dışardayken ne yaptılar yıllardır ayrıca her işlerini avukatları yapiyor bu iside yapsınlar bu kadar insanın ahi yerde kalmaz bir yerden çıkar o şirketlerin ortağı olan herkes sorumludur bu hesabı vermelidir

Adalet bekleyen 20 Haziran 2021 22:48

Burada Alacaları övenler lütfen bir zahmet gidip adliyeden açılan dava sayılarına ve icra mudurluklerinde icra dosyaları bilgisini alabilirler

Adalet herkese lazim 20 Haziran 2021 22:41

Bu kadar insanları dolandirin sonra insanları oyalayin sonra biz suçlu değiliz ekonomi suçlu diyin biz Malatyalılar buna yav hehe deriz.

Üniye cevap 20 Haziran 2021 20:58

Daha ne kadar bekliyecegiz 2014 yılında daire 200 bin TL iken insanlardan 100 bin TL alıp Bir yıl sonra daire bizi teslim edince kalan 100 TL verip Tapu muzu alacaktır. Yıl olmuş 2021 yedi yıl geçmiş. Daha ne kadar bekliyelim. El insaf. Birde bizim verdigimiz 100 bin TL olduğu gibi duruyor. Çıkınca 100 bin TL alın çıkın ama daire derseniz şimdiki fiyattan alın diyorlar. Bu taksimi kurt kuzuya yapmaz bu ticaret mi Allah tan korkun

Alaca mağdurlari 20 Haziran 2021 20:52

Ekonomik kriz ticari ahlaksızlığı gerektirmez bir evin iki üç kişiye satılmasınin hiçbir krize veya ahlaka sığmadı beklenemez savcı ifade almadan ooerasyon yaptı demişsiniz bu cümleyi yazarken siyasetçi gibi yapıp bildiğiniz birşeyi yok saymissiniz Tebrikler hakikaten siyasete iyi başlamışsın hatta alt yapınız saglammis yazınızı okuduktan sonra gördüm.Bukadar aileyi perişan etmişsiniz ama unutmayın ki bunların içinden birinin duası kabul görmüşse ilahi adalette elbette tecelli bulacaktır.Bir tosuncuk vakasının güzel şehir Malatya'da yaşanıp isminin anılmasına sebep olduğu için Kardesleriniz ve yigenlerinize gurur duyun hakikaten tebrikler siyasilere baglamissinizya dolandicilik suçunun hangi siyasi partinin savunacagini düşündüm yada göz yummalarinimi beklediniz??yani savcı görevini yapınca siyasimi oldu şimdiye kadar yapmadı diyede sizmi siyasi baskı yapıyordunuz ki 2014yilindan itibaren mağdurlar duyulmadı???

Omercim yorum yapmissinya tek bildigin yol bu heralde? 20 Haziran 2021 20:18

Omercim hani yorum yapmissinya aklınca mağdurlara üstü kapalı hakaret etmişsin acaba mağdurlar hani kocaları varya o sırada sevgili annen ve karicinlami ilgileniyordu?sen bu isleri hep karını ve anneni kullanarak halletmişsin galiba hayırdır kuyruk açın ondanmi ?yoksa senin tek bildigin yol bumu?siz bukadar magduru yok sayıp olmamış sayıp yalakalık peşindesiniz ama sizede ogretcez adaleti hukugu insanları 2014den beri mağdur ettiler ve simdii adalet tecelli edecek alttanda ustennde kim sorumlusuna patrondan muhasebecisine caycisindan galericisine herkes herşeyi biliyo artik

Bu omerle mumi nedirya bide Allah diyonuz:)) 20 Haziran 2021 19:31

Oh neala insanları hem perişan edeceksiniz hem riziklarini yiyeceksiniz hemde bu adamların yaptığını içecek Allah diyeceksiniz kaça satıldı Ömer sen??Kocalar demişsin ya senin ne turbo gebeliğin varki boyle ateslenmissin?gerçeklere birde Allah'ın adaletinden dem vurmussun Allah'ın adaleti de gelecek emin ol bunlarla birlik olup insanların emeğini calanlarin sonunu Allah en güzel şekilde hazyirlar inşallah göreceğiz işte ozaman diyeceksin ben naptın.Ama önce savcı in devletin adaleti i gorecegiz bunlarla kim işbirliği yaptıysa tek tekk yargı önünde hesap verecek.omercim mumicim daha yeni başladı savcı mahkeme inşallah tektek herkes hesap verecek arsa sahipleride suçlu olan caycida patronda tek tek bu ayipta yeter zaten.komiksinizya erkekler bukadar yureklisiniz basın aciklamasinda gelip savunaydinizya :))neyse klavye delikanlıları

Operasyonu erken yapmışlar;))) 20 Haziran 2021 19:22

Hakikaten biraz zaman verselerdi cozeceklerdi savcı operasyonu erken yaptı bı 20-30yildaha bekleseydi keşke tam cozulecekti tuhya 2014den buyana tam 7 yıl geçmiş yaşlardaki boşluklardan faydalanıp ellerini kollarını sallayarak gezmisler eglenmisler 26-27yaslarindaki çocuklarının evleri arabaları olmuş kızlı erkekli şimdi soruyorum kimin böyle genç çocuklarının böyle varlığı var?bu değirmenin suyu 2014 den beri yapılan haksızlıkların mağdurların parası ve zehir zıkkım olsunnn Allah elbette hesabını soracak.Bu olayın ne siyasi ne başka bir boyutu yok bir evi iki üç kişiye satmak toplum nezninde dolandiriciliktir bu hukuk neznindede tescillenecektir.Sayin savcım erken davrandı bı 20-30yil daha beklemeliydi....

Umi sen kimsin la paraylami yazdirdilar sana 20 Haziran 2021 19:16

Sende serbest bıraktıklarındanmisin yoksa ucbes kuruşa yanlarında olanmi düşen adam jaguar Lara binmez İzmir'de tatiller yapmaz ankarada İzmir'de gezip tatil yapmaz herşeyi geçtim düşen adam namuslu ticaret yapan adam bir başkasının evini başka başka insanlara satmaz bunu düşmek?ticaretin hile ahlaki vardır bu ahlaksızlıktır insanların emeğini çalmak sen hele şöyle neredeymiste evin nezaman çizmişler?6yildir bu insanlar kimin ne meselesini cozmiss??kandirdiklari hariç hepsini savcı biliyor ve hesap verecekler.Dusmek değil bu resmen ahlaksızlıktır sende biliyosun tüm Malatya'da biliyor.senin sorununu cozmusler he helebir inşaatçılar arasında sorbi daha yanlarında çalışan adamın emeğini vermeyen adamlarını senin sorununu çözmüş??onlar kendi lukslerinden taviz vermeden ekonomik kriz yaşamış he ya bunu yazarken insanda bı utanma olur Allah korkusu olur bukadar mağdur varken bu adamlar yaptıklarını cekeceklerr.Bizde göreceğiz.

Umi 20 Haziran 2021 18:52

Vurgun yapan adam vurgununu yapar tosuncuk gibi kaçar yurtdışına bu devletin ne hâkimi ne savcısı da bı nane yapamaz birkere düşmeye dursun toparlanamaya dursun insan tepe taklak oluyor ama bunun için çaba gösterdiler ugrasiyorlardi bu üzerlerindeki olayı kaldırmak için benim mağduriyetimi giderdiler ama ben onlara zaman verdim hayatta herşey olur bu yapılan alelen terbiyesizlik rezillik onların içeri alınması hiçbir olayı cozmüyecek adalet cozseydi zaten onlar disardayken de cozerdi bu şekilde hicbirseye varılmaz onlarada ders olmuştur eminim çıkıp halletmeliler en kısa zamanda

Temiz siyasetin herkesbi kendi evinin onunu 20 Haziran 2021 17:52

Temiz siyaseti herkes kendi içinden başlayarak yapmalı sayın Raşit ALACA önce kardeşlerimizin yigenlerinizin mağdur ettiği insanları suçlayıcı şekilde değil veya olayları olmamış gibi göstermekle değil veya yapılan dolandırıcılık suçunu sahiplenmekle değil bunlar adına özür dilemekle baslanmaliydi temiz siyaset bir evin iki üç kişiye satılmasınin dolandırıcılık olduğunun mahkemece tescillenmesiyle olmamalı bence bu işi yapacaksanız bundan başlamalısınız

Tahir 20 Haziran 2021 16:06

Türk egitimsen sağlık sen taksitle daire aldı bütün ödemeleri yapıldı şirket mağduriyetlerini giderdi tapularini aldılar onlar ağlamasın bari ki hakkı olanların hakkı ödensin

Ömer 20 Haziran 2021 16:05

Ulan saksakcilar ben kendim kaç defa gördüm siz bu firmaya kapak atayım faydalanayım diye ben nasıl gebe kalırım gibisinden birbirinizle yarışıyorsunuz şimdi kendi kocalarınızı gidip şikayet ediyorsunuz. Zaten adam olan şikayet ettikten sonra adalete güvenip beklemektir ama siz o kadar aç gözlüsunüz ki devlete güvenmeyip gazetelere haberlere çıkmak için kıçınızı yirttiniz düşmez kalkmaz bir Allahtır Allahın adaleti herkes için eşittir

Malatya'ya karabir leke bırakıldı... 20 Haziran 2021 15:27

Açıklamaları okudum siyasete yeni başlamış birinin girer girmez kardeşlerinin insanlari dolandırmak la suçlanması hakikaten ilginç olmuş üstelik bu olayı ekonomik krize bağlamak tuhaf olmuş etrafımızda birçok mağdur var yargıya başvurmuş başvurmamis şimdi ekonomik kriz ticari ahlaksızlığı gerektirmez bir evin iki üç kişiye satılmasınin hiçbir krize veya ahlaka sığmadı beklenemez savcı ifade almadan ooerasyon yaptı demişsiniz bu cümleyi yazarken siyasetçi gibi yapıp bildiğiniz birşeyi yok saymissiniz Tebrikler hakikaten siyasete iyi başlamışsın hatta alt yapınız saglammis yazınızı okuduktan sonra gördüm.Bukadar aileyi perişan etmişsiniz ama unutmayın ki bunların içinden birinin duası kabul görmüşse ilahi adalette elbette tecelli bulacaktır.Bir tosuncuk vakasının güzel şehir Malatya'da yaşanıp isminin anılmasına sebep olduğu için Kardesleriniz ve yigenlerinize gurur duyun hakikaten tebrikler siyasilere baglamissinizya dolandicilik suçunun hangi siyasi partinin savunacagini düşündüm yada göz yummalarinimi beklediniz??yani savcı görevini yapınca siyasimi oldu şimdiye kadar yapmadı diyede sizmi siyasi baskı yapıyordunuz ki 2014yilindan itibaren mağdurlar duyulmadı???

Adaletin aciklari 20 Haziran 2021 14:39

İtibar suikastı demişsiniz bir evin iki üç aileye satılmasını itibar suikastı?Hisrsiza hırsız demek nezamandan beri suç oldu?sizde biliyorsunuz savcılıktaki 80den fazla suç duyurusu ve ifadenin olduğunu bunu siyasete bağlamak ne demek yani siyasi bı destekmi istiyorsunuz dolandırıcılıkta suçlanan kardeşlerimize yigenlerinize?Bı araştırın bostanbasi 3.etap nasıl gunerler inşaata geçmiş?gunerler inşaat alaca inşaatın yıllarca muhasebeciligini yapmış Ömerin neyi oluyor?Ayrıca beton sahibi olan arsa sahibi bu işin neresinde?Anlaşma fes edilirken nasıl ve hangi mağdurlar üzerinden kirli pazarlıklar yapılmış?Siyaseti kullanarak bukadar mağdurun mağduriyetini yok gormekmi itibarinizi zedelendi?Bir Malatya biliyor nekadar kirli ticaret yapıldığını İzmir'de ve Ankara'da da bireysel suç duyuruları var fakat hep takipsizlik verilmiş yargı boşluğundan faydalanılması hep ama artık adalet tecelli edecek.Bunuda siyasete mal edemiyeceksiniz...

Yazikkk 20 Haziran 2021 13:37

Vurgun yapan insan durmaz kacarmis e şuanda iki tanesi firari??ayrıca bunlar adaletin açıklarını okadar iyi biliyordu ki herşeyi kılıfına uydurup yıllarca gezdiler takımı bir cesur savcı çıkıp hele durun diyene kadar.Simdi bir dairenin iki üç kişiye satılmasıni ekonomiye bağlamak yada siyasete bağlamak nekadar doğru.Bu olayı siyasetle ne alakası var Raşit ALACA sunumu demek istedi şimdiye kadar göz yumuluyordu şimdi niye alindilarmi demek istiyor?Olayı siyasete çekmek akıllıca ama bu bir evin iki üç kişiye satıldığı gerçeğini değiştirmez.Malatyaya değer katmak bina dikip o bina sakinlerini mağdur etmeklemi oluyo yoksa Malatya'nın adını böylesine adı bir suçla duyurmaklami? Açıklamayı Sedat pekere bağlamakta güzel taktik ama artık hem ilahi hem hukuki adalet karşısında herkes cezasını çekecek.

Ekonomik krizmi bir dairenin üç kişiye satılması?? 20 Haziran 2021 13:29

İki üç kisi yandaşları belkide dışarı çıkan muhasebeci veya dayı yigenleri yazı yazmıştir Malatya'ya değer katmış mis tam duzelteceklermis de bilmem ne yahu adamlar bir daireyi üç dört kişiye satmış 6yildir insanları rezil kepaze etmiş aile huzurlarini sağlıklarını bozmuş binada kılıf ekonomik krizmi?ozaman hirsizlarda mağdur çalışmadıkları için çalıp hırsızlık yapmışlar dimi ne güzel dunyabee.Bu iş alenen dolandırıcılık hak yemek utanmadan birde savunanlar var ama yukarda bir ilahi adalet var elbette yerini bulacaktır.Bu işin siyasetle alakası yok insanlar dolandirilmis akplisi chpliso devaliso geleceklisi ne alaka siyasetle.Ayrica savcı birçok insanın ifadesini aldı.Bu insanlar şuana kadar yasal boşluktan yararlandilar ama Aslan yürekli bir savcı bir gece ansızın neyysse...

Mağdur Alaca 20 Haziran 2021 13:20

Bizler Alaca İnşaatın Bostanbaşı 3. Etabı için sözleşme imzalayıp ödeme yapmaya başladık. Dairelerimiz haziran 2018 bitince kalan ödeme yapılıp tapu alınacaktı. Sözleşmedeki gibi ödemelerimizi yaptık. Yönetici o süreçte YILMAZ A. İdi. Agustos2018 YILMAZ A. Ulaşamaz olduk. El altında şirketi abisi ABDULLA A. Devredip kaybuldu . ABDULLA A. Ve Muhasebeci ÖMER D. Bizleri çağırdı . Artık yönetici benim bu fiyata bu daire verilmez kriz var ekstra 100000 tl ücret vereceksiniz. Bizde gecikme bizden değil şirketten kaynaklandı bitirin verelim dedik kabul etmediler. Verenlerin tapusunu verdiler vermiyenlerin ne evini nede parasını verdiler. Belli bir süre sonra ABDULLA A. Arsa sahibinin bilgisi dahilinde bizin daireleri kalan işleri yapmak karşılığında ÖMER D. Un muhasebeciliğini yaptığı GÜNERLER İNŞAATA devrettiler. Bunlar gelince tehtitle bizi inşaata sokmaz oldular . Tapusu olmayanları inşaata sokmadılar . Tapusu olanlarıda bu sefer onlar çağırdı daire başı 50000 tl ekstra ücret istediler. Kendi imkanları ile yapmak isteyenlere müsaade etmediler ve tehtit ettiler karar alacağız evini sattıracağız diye mecbur kaldı herkes vermek zorunda kaldı. Allahtan korkun hangi vicdan buna razı olur.

Raşit 20 Haziran 2021 12:32

Allahtan korkun 2015 yılından beri aşağı çöşlukte insanlardan para topladınız 3 bloklu site yapacağız diye iki blok yapıp c bloğu demel atıp hala öyle duruyoryıl olmuş 2021 48 aie hala orayı yapıp bitirmenizi bekliyor. benki bir o kadarda ikinci kişiye sattığınız için mağdurdur . neyi çözeceksiniz. 2015 yılında 100000 tl aldığınız insanların 100000 tl parasını geri vererekmi paraları pul oldu bumu adeletiniz.

TÜRK EĞİTİM SEN MEMUR KONUTLARI 20 Haziran 2021 12:23

Bizler sendikamızın Dört yıl vadeli ödeyecek şekilde Alaca İnşaat ile anlaşması sonucu ev aldık. eve taşınınca şirket tüm ödemeleri nakit istedi memur olduğumuz için ödeyemedik. şirket bizlerin tapusunu alıp bankalardan kredi çekti ve krediyi ödemedi. şimdi dairelerimiz ya icradan satılık yada ipotekli ne yapacağımızı şaşırdık. Allahtan korkun öyle Beyaz gömlek giyip basın açıklaması ile olmuyor . allahtan korkun

Abdullah 20 Haziran 2021 12:18

Allahtan korkun örnek daire yapıp bir çok eksikle teslim ettiğiniz mağdurmu dersin, Anlaştığı fiyata ve sürede bitirmeyip bir iki defa anlaştığı fiyata ekstra ücret alarak mağdur ettiğiniz mağdurmu dersiniz, işe başlayıp bostanbaşı 3 etaptaki gibi el altında anlaştığınız GÜNERLER İNŞAAT GİBİ DEDİĞİNİZİ yapanlara tapularını verip eksra ücret vermiyenleri inşaata GÜNERLER İNŞAAT vasıtasıyla mağdur ettiğiniz mağdurlarmı dersiniz neyi anlatalım allahtan korkun

Ali 20 Haziran 2021 11:59

Avukat bey mademki bir akrabalık bağın yok partiye geldiğim de ödeme yaptığın dekontuları getir yılmaz ve Abdullah kardeşimi çağırayım bunu çözelim ve banka dekontuları halen senin temiz siyaset yapmış olduğun partide bir de partimi yıpratmaya çalışıyorlar diyiyorsun yazıklar olsun sana sen nasıl avukat oldun ben senin sahtekar dolandırıcılar genel başkanayazık seni il başkanı yapmış raşit alaca

Mağdur 20 Haziran 2021 10:43

Madem bu kadar dürüstlük ve Adalet ler insanlar niçin Malatya Adliyesine gidip Alaca inşaat tarafından magdur edilen mağdurlar şikayetçi oldu. Dava açtı. Alaca inşaat a durup dururken niye dava açılır.Alaca inşaat açılan dava sayısında mağdur larin sayısı gorulebilir

Mağdur Güneş 20 Haziran 2021 10:37

Alemlerin rabbi yapilan haksızlığı görüyor ve biliyor du süre verdi azginliklarindan bogulsunlar diye tamda kazandik il başkanı olduk vekil bakan hayalî kururken işler tersine döndü sonbahar yaprağı gibi dokulecekler

Mağdur 20 Haziran 2021 10:28

Alaca inşaat mağdur ettiği insanların görmek istiyorsanız Malatya Adliyesine gidip Alaca inşaat a açılan dava sayısına ve Alaca inşaat tan alacaklı icradan sıraya girmiş Alaca inşaat ıcra sırasında gorebilirsiniz

Mağdur 20 Haziran 2021 10:24

Hala suçunu kabul etmiyorlar Bostanbasi, 3 , Türk Eğitim sen memur-sen konutları, Çosnukte ki Elit yaşam etabında daireler yarım bırakılmış kendi imkanları ile 150 TL verip yaptıran mi dersin., Dairesi başkasına datilanmi dersin , Dapusunda Alaca inşaat tarafından bankaya ipotek verip ıcra olanmi dersin Allah yaptığınız haksızlığa süre verdi ama bu haksızlığı yaninizda birakmaz

Farıs 20 Haziran 2021 09:55

"Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup Hak’tan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nuranî hikmeti neşreden odur."

Hakan 20 Haziran 2021 08:10

Bunlar dolandırıcı, masum, gülücüklere kanmayın sakın, bunların cazalara çok olacak göreceksiniz.

Kayısı diyarı 20 Haziran 2021 08:02

Pisliklerine kılıf uydurmak için, siyaset kalkanın altına sığınmaya çalışan zavallılar, bu alacalar inşaat insanların kanını emdi, aşağı çöşnükte yaptıkları evleri her gelene adı sözleşmeyle bir daireyi 4.5 kişiye satmışlar, büroları neden kurşunlandı acaba. Parti il başkanıymış...

Alacazede 20 Haziran 2021 00:54

Bu ALACA İNŞAAT abi kardeş ve çocuklarına kadar 5 yıldan beri bu gün yarın deyip oyaladılar. Raşit beyin dediği gibi ekonomik kriz falan da değil. Kendileri bizim paramızla lüks hayat yaşadılar.

Ibrahim 20 Haziran 2021 00:12

Arkadaşlar Gercekten raşit beyin bu iste bir gunahi yok kendisi çözüm için çok ugrasti kardeşleri bir gün kimseyi aramadi tek tek bütün mağdurlarla görüşüp çözüm üretmeye basladi sonuclanmasida az kalmisken bu olay gerçekleşti bilip bilmeden kimsenin günahını almayalım

Yasemin 19 Haziran 2021 23:43

Ben bu firmadan 2 daire aldım cok memnunum bu tamamen propaganda bu işin içinde bir iş var elbet çıkar haksızlık varsa

İbrahim 19 Haziran 2021 23:32

Malatyada bu kadar iş yapmış ekmeğini paylaşan insanlara karşı yapılan bu hakeretleri doğru bulmuyoruz yorum yapan kisilerinde kukla olduğu belli

Kamero 19 Haziran 2021 23:25

Vurgun diyorsunuz boyle vurgun olmaz . Vurgun yapan adam kacar gider islerin duzelmesi icin caba harcamazdi . Her durumda bu adamlar magduriyet giderme cabasina girmisler . Ekonomik krizin vurdugu bi sirekete bu muameleyi dogru bulmuyorum .

Dürüst insan olun 19 Haziran 2021 23:22

Alacadan bizde daire aldik çok şükür bi sikinti görmedik ve memnunuz ülkenin durumu belli ekonomik kriz var bence biraz sabirli olunur ise hallolur kalabalik bi aile bence üstesinden gelinmeyecek degil ama Malatya’ya bukadar değer katmiş yaklaşik 3 bin daire yapmiş insanlari dolandiricilik ile itam biraz agir olur ..

Alacazede 19 Haziran 2021 23:02

Eger bu operasyona konu olan şeyler gerçek değilse Allah belamizi versin yoksa Allah seni kahretsin. Hala olayı sulandırma ya calisiyorsun. 2014 yılında 100 bin lira verdim aldigim zannettigim evi başkasına satmis elimizde belgeler var daha neyi savunuyorsunSende onların bu ortagıydın. Biz hakkımızı ahirette alacağız isallah

Palavra 19 Haziran 2021 22:32

Evet şaşkınlıkla bir il başkanının ve bir hukuk adamının alenen işlenen suçları yok saymasini dehşetle okuyorum.Tamam henüz hakimler karar vermemis olabilir ama bu bir evin üç dört kişiye satıldığı gerçeğini ve bu olayın dolandırıcılığa girdiğini değiştiremez.Ayrica bu mağdurlar 2014yilindan buyana çeşitli sucduyurularinda bulunmuş ve nihayetinde savcılık yaklaşık 80kisinin ifadesini aldıktan sonra düğmeye basmıştır.insanlarin emeklerinin çalınması in Sedat pekerle veya gelecek partisiyle ne alakası var yanı olayı

Mağdur 19 Haziran 2021 22:17

ALACA MAĞDUR | Dairem için hala para ödemeye devam ederken meğer dairem önce başkasına satılmış. Saf saf ödeme yapmaya devam ediyordum 2015 ten beri evimin hayalini kuruyordum. . Beni gibi çok mağdur var. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Kimse kendini aklamaya çalışmasını.

Yusuf 19 Haziran 2021 21:57

Şebeke bunlar avukat bozuntusu da şirket ortağı neden içerde değil alacağım size zehir zıkkım olsun

Özer 19 Haziran 2021 21:56

Ne itibarı kardeş lerin milleti dolandırsın sen temiz siyaset e bahsediyorsun çıkan haberleri anlamaman için sağır ve dilsiz olasın ne itibarı da bahsediyorsun gelecek parti il başkanı

Ahmet 19 Haziran 2021 21:45

Hiç Allah korkusu yokmu vatandaşları dolandırCaksın ve çıkıp basın da çıkan haberyalan diyeceksin birde parti başkanı sın kardeşlerin 200kişiyi dolandırmış bunun neresi yalan temiz siyaset ten bahsediyor sun avukat bey

Mağdur 19 Haziran 2021 21:18

ALACA MAĞDUR | 18 Haziran 2021 13:27 Dairem için hala para ödemeye devam ederken meğer dairem önce başkasına satılmış. Saf saf ödeme yapmaya devam ediyordum 2015 ten beri evimin hayalini kuruyordum. . Beni gibi çok mağdur var. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Hiç kimse kendini aklamaya çalışmasını

Hasan ateş 19 Haziran 2021 20:43

Hem suçlu hem güçlü. Alaca şirketinin 2019 yılı sonuna kadar avukatıydınız. Sahipleri kardeşlerin. En az 30 kişinin tapusu defalarca başkasına verilmiş. Neresi yalan. Allahtan korkmuyorsan kuldan utan

Fethi 19 Haziran 2021 19:12

Türkiye Ticaret Sicil gazetesi 28 Kasım 2018 Tarihli 9212 sayı sında Başkan beyin şirketin ortak gi olduğu yazıyor

Mirro 19 Haziran 2021 17:31

Avukat olduğun nasıl belli hiç aciklaman bir biri ile uyusuyormu .yazık çok yazık

Bakmadan Geçme