Hısn-İ-Mansur efsanesi, Kadim Adıyaman efsaneleri...

Kadim bir tarihi olan Adıyaman'ın bir çok efsanesi bulunmaktadır. Farklı bir söylenişi bulunan özel bölge isimlerinin ise anlamları ve nereden geldiği merak ediliyor. İşte Adıyaman'ın tarihi efsaneleri...

Hısn-İ-Mansur efsanesi, Kadim Adıyaman efsaneleri...

Adıyaman'ın ihtişamlı kale şehrinin ortasında, mil üzerinde dönen bir köşk yükselirmiş. Bu köşkte, kale savaşını seyreden Arap kumandanının güzel kızı yaşardı. Bir gün, gözleri kaleyi kuşatan Türk kumandanına takılır ve bir anda kalbi ona doğru çarpmaya başlar.

Kız, içindeki duyguları bastıramaz ve Türk kumandanına haber gönderir. Eğer kendisini almaya gelirse, kale anahtarını ona vereceğini söyler. Kız, bir gece karanlıkta sıvışarak Türklerin tarafına kaçar. Türk kumandanı, kızı kabul eder ve onunla buluşur. Ancak, kız, giysilerinin altında rahatsızlık hissettiğini belirtir.

Hısn-İ-Mansur efsanesi, Kadim Adıyaman efsaneleri...Kızın giysileri çıkarıldığında, bedenini tahriş eden bir yaprak bulunur. Türk kumandanı öfkeyle titrer ve kızın ihanetinden dolayı çok sinirlenir. "Baban seni bir yapraktan dahi korumuşken, ona ihanet ettiğin için sana öfkeliyim. Senin bana neler yapabileceğini kim bilebilir?" diyerek kızı öldürtür.

Bu olaydan sonra, Türk kumandanı öfke dolu bir karar alır. Kaleyi ele geçirmek için savaşa girer ve hücumlarını artırır. Sonunda, kale ve şehir onun eline geçer. Bu, Hısn-İ-Mansur'un efsanevi hikayesidir, bir aşkın, ihanetin ve zaferin hikayesi.