Geniş bir sektör yelpazesine sahibiz Malatya avantajlı!

2021-2023 yıllarını kapsayan ve temel hedefi bölgenin potansiyelini harekete geçirecek ortamın oluşmasını sağlamak olan DAP(Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma Programı Eylem Planında, bölgede ön plana çıkan sektörler açıklandı. Eylem planında Malatya'nın tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş bir sektör yelpazesine sahip olduğu dikkat çekildi. Malatya'nın diğer illere göre sanayi alanında ön plana çıktığı vurgulandı. 

Geniş bir sektör yelpazesine sahibiz Malatya avantajlı!

Temel hedefi bölgenin potansiyelini harekete geçirecek ortamın oluşmasını sağlamak olan DAP Ana Planı; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere 3 hedef alanı işaret ediyor. DAP bu hedeflerini mevcut gelişme eğilimlerine engel oluşturmamakla birlikte, bu eğilimleri organize etmek suretiyle güçlendirmeye yönelik bir planlama stratejisini esas alıyor.

Malatya’da turizm ve tarım revaçta

DAP 2021-2023 Eylem Planında; Malatya’nın da içerisinde bulunduğu bölgede turizm ve tarım sektörünün ön plana çıkan ilk iki sektör olduğu belirtildi. Malatya’nın sanayi sektöründe diğer illere nazaran daha ağırlıkta olduğu belirtildi. Ayrıca Malatya'nın, tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş bir sektör yelpazesine de sahip olduğu, tarımsal üretimin ekonomide ağırlıklı olduğu ilde özellikle kayısı üretimi öne çıktığı ifade edildi. Dünya kuru kayısı ihracatının önemli bir kısmının da Malatya ve civarı ilçelerde yetişen kurutmalığa uygun türde kayısı yetiştiriciliği ile sağlandığı aktarıldı. 

İstihdamda ilk sırada tekstil ürünleri yer alıyor

Malatya'da sanayi sektöründe istihdamda ilk sıranın tekstil ürünleri sektörü olduğu belirtilen eylem planında, "Malatya ilinde sanayi sektöründe istihdamda ilk sırada tekstil ürünleri sektörü, ikinci sırada giyim eşyaları sektörü, üçüncü sırada gıda ürünleri sektörü yer almaktadır. Gıda sektörü Malatya’da çeşitli faaliyetleriyle ön planda olan sektörlerden biridir. OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 35’i gıda sektöründedir. Faaliyet gösteren firmaların üretim alanları da oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Lokum ve şekerleme ürünleri, helva, reçel, tahin, pekmez vb. ürünler, pestil, sucuk tarzı ürünler, dondurma üretimi, bakliyat ve kuru yemiş paketleme, süt ve peynir, yağ, ayran gibi süt ürünleri üreten çok sayıda firma bulunmaktadır. Malatya’da iplik, örme, dokuma, boya-apre ve konfeksiyon dallarında birçok firma faaliyet göstermektedir. Tekstil ve hazır giyim sektörleri Malatya’da da istihdam sağlamada lokomotif konumundadır. Malatya’da kayıtlı istihdamın yaklaşık yarısı tekstil sektöründedir. Tekstil alanında küçük birçok atölye bulunmakla birlikte ünü ülke sınırlarını aşmış önemli tekstil işletmeleri de faaliyet göstermektedir. Sektör Malatya’nın ihracatında ikinci sıradadır. İl, ulusal ve uluslararası piyasaya hitap eden makine ve teçhizat sektörü oldukça gelişmiştir. "

Malatya’nın turizmi her geçen yıl gelişmektedir

Malatya'da turizminde her geçen yıl arttığı dile getirilen eylem planında, Malatya'nın, geniş yelpazede tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğu aktarılırdı. Planda, “Festival ve fuarların şehre hayat kattığı Malatya; arkeolojik merkezler, cami ve türbeler, kiliseler, kervansaraylar, kale ve köprüler, konaklar, kanyon-vadi-mağara gibi tabiat varlıklarının çeşitlendirdiği oldukça geniş bir yelpazede tarihi ve kültürel değerlere sahiptir. Bu sayede tarih, doğa, inanç, kış ve sağlık turizmine yönelik imkânlara sahip olan Malatya’nın turizmi her geçen yıl gelişmektedir" şeklinde açıklamalar yer aldı.