Fındık ve İncirden Sonra Kayısı Zirvede...

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), bitkisel ürünler denge tablosunu paylaştı. Kayısı yüzde 390,6 yeterlilik oranı ile tabloda üçüncü sırada yer aldı.

Fındık ve İncirden Sonra Kayısı Zirvede...

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), bitkisel ürünler denge tablosunu yayınladı. Yayınlanan tabloda en yüksek yeterlilik oranında yüzde 683,5 ile fındık sahip olurken, ikinci sıradaki incirin ardından gelen kayısı yüzde 390,6 yeterlilik oranı ile 3'üncü sırada yer alarak zirveye ortak oldu.

İşte TÜİK'in yayınladığı denge tablosu

TÜİK açıkladı! Kayısı zirvede...

Tarımsal üretim denge tablosu nedir?

Ürün denge tabloları, tarımsal ürünlerin arz kaynaklarını ve kullanım şekillerini belirli bir referans dönemi boyunca karşılaştırarak ayrıntılarıyla ortaya koyan tablolardır.

Yeterlilik derecesi; bir bölgenin kullanılabilir üretiminin (iç üretim) o bölgenin talebini ya da yurt içi kullanımını (insan, hayvan ve endüstrinin bütün ihtiyaçlarını) ne ölçüde karşılayacak durumda olduğunu gösterir. Değerin, 100'den küçük olması, üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı durumu temsil eder. 100'den büyük olan bir değer, iç ihtiyaçları geçen, ihraç edilebilir ve/veya stoklanabilir miktarların varlığını gösterir.

Bu haber bülteninde yer alan ürün denge tabloları, 2022 yılı üretim miktarları esas alınarak 2022-2023 piyasa dönemine göre hesaplanmıştır. Ürünlerin piyasa dönemlerine ilişkin detaylı bilgi metaveri bölümünde bulunmaktadır.    

Tablo analizleri

TÜİK açıkladı! Kayısı zirvede...

Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi %683,5 ile fındıkta gerçekleşti

Tahıl ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) %92,3 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi %95,9 (durum buğdayında %181,0, diğer buğdayda %86,4), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi %90,0, mısırın yeterlilik derecesi %85,8, soyanın yeterlilik derecesi ise %5,2 olarak gerçekleşti.

 Seçilmiş tarla ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2022-2023

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2022-2023 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi %683,5 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamının kendine yeterli olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi %97,9 oldu.

Seçilmiş meyve ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2022-2023

Sebze ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi %111,3 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri domateste %117,5, hıyarda %117,4, havuçta ise %113,9 olarak gerçekleşti.