Eskişehir, Balıkesir, Edirne, Karabük, Çanakkale ve Tokat'ta ilanlar kesildi

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı 4. Toplantısı 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne Dair Kararlarla Balıkesir, Edirne, Karabük ve Eskişehir'de yayımlanan gazetelere 3'er gün, Çanakkale'deki internet haber sitesi ile Tokat'taki gazeteye ise 7'şer gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Eskişehir, Balıkesir, Edirne, Karabük, Çanakkale ve Tokat'ta ilanlar kesildi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Balıkesir’de yayımlanan bir gazetenin Teslim Yükümlülüğü Şartını, Edirne ve Karabük’te yayımlanan birer gazetenin Defter Tutma Şartını, Eskişehir’de yayımlanan bir gazetenin Baskı Esasları Şartını ihlal etmeleri ve Çanakkale’deki bir internet haber sitesi ile Tokat’ta yayımlanan bir gazetenin sevk edilen ilanı hatalı yayımlamaları sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Balıkesir, Edirne, Karabük ve Eskişehir’de yayımlanan gazetelere 3’er gün, Çanakkale’deki internet haber sitesi ile Tokat’taki gazeteye ise 7’şer gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 3 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 3 basın mensubunun her birine 6.000 Türk Lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 18.000 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Lozan Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık statüsündeki topluluklarca çıkarılan gazetelere verilecek 300 bin Türk Lirası tutarındaki yardımın şartları belirlendi.