Erişilebilirlik ertelenemez 

Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyeleri, engellilerin ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirerek siyasilere taleplerini ilettiler. Platform üyeleri adına açıklamada bulunan engelli Aktivist Ali Haydar Koyun erişilebilirlik hakkı ertelenemeyeceğini belirterek,  'Herkes gibi engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarına katılımı için toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği şart ' dedi. 

Erişilebilirlik ertelenemez 

Malatya Merkez Postanesi önünde bir araya gelen Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyeleri, meclise sunulan kanun teklifine tepki göstererek, engellilerin ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirdiler. 

Sunulan kanun teklifine tepki

Platform üyeleri adına açıklamada bulunan Aktivist Ali Haydar Koyun, meclise sunulan kanun teklifine tepki gösterdi. Koyun, "Minibüslerde, turizm taşımacılığında, şehirlerarası otobüslerde ve gemilerde 2018 yılında ertelenen erişilebilirlik düzenlemesi hakkının 3 yıl daha ertelenmesi için TBMM'ye Kanun değişikliği teklifi sunulmuştur. Bir torba kanun içerisine konulan bu düzenleme, engelli bireylerin herkes gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımını engelleyeceği için kabul edilemez. Ülke olarak kabul ettiğimiz ve tarafı olduğumuz BM Engellilerin Haklarına ilişkin Sözleşmenin 9. Maddesinde belirtildiği gibi, "Taraf devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır" dedi.  

Herkes için erişebilirlik

Ulusal çerçevede engelli vatandaşlarında haklarına değinen Koyun, "Evrensel bir insan hakkı olan erişim hakkını ertelemekle, imzalamış olduğumuz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9. ve "Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma” başlıklı 19. Maddelerinin ihlal edilmesi göze alınmaktadır. Erişilebilirlik hakkı bütün hakların ön koşuludur ve erişim zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği için gerekli önlemlerin alınmasının ertelenmesi; kamuya açık alanların, konutların ve diğer hakların kullanılmasının olanaksız hale getirilmesi demektir. Sözleşmenin 4. Maddesinin 3. bendinde belirtildiği üzere, "Taraf Devletler işbu Sözleşme'nin uygulanmasını sağlayacak yasalar ve politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi ile engellilere ilişkin diğer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dahil olmak üzere engellilere onları temsil eden örgütler aracılığıyla sürekli danışacak ve etkin bir şekilde bu sürece dahil edeceklerdir. ' Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği 3 yıl daha ertelemek istenirken hakkın esas öznesi olan engelli bireylere ve örgütlerine danışılmamış, onayları alınmamıştır. Bu teklifin yasalaşması halinde, Sözleşme ve katılım hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilecektir. Biz aşağıda imzası bulunan "Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyesi” ve bu açıklamayı destekleyen Sivil Toplum Örgütleri; medya kuruluşlarını, duyarlı kamuoyunu ve mecliste grubu bulunan partileri bu yasa değişikliği teklifinin geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Herkes İçin Erişilebilirlik! Erişilebilirlik Hakkı Ertelenemez" şeklinde konuştu.  
 

Bakmadan Geçme