Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını bitiren öğrencilere karneleri verildi. Malatya Eğitim Birsen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, eğitim ve öğretime ara verilmesini fırsat çevirip eğitimde yaşanan aksaklıkları, yolunda gitmeyen sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini söyledi. 

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

Eğitim Birsen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, eğitime verilen aranın fırsata çevrilmesi gerektiğini belirterek, yeni eğitim dönemine, aksaklıkların giderilmesi, çözüm bulunamayan sorunların çözüme kavuşturularak başlanılması için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.  

Eğitime milli bir ruh kazandırılmalı

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

Söylemez, sosyal medya hesabı üzerinden eğitimde yaşanan sıkıntıları sıralayarak çözüme kavuşturulması için yapılması gerekenleri sıraladı. Söylemez, yeni eğitim döneminde eğitime milli ruh kazandırılması amacıyla köklü müfredat değişikliğine gidilmesi için çalışma başlatılması gerektiğini belirterek, “Eğitime daha millî bir ruh kazandırılması amacıyla köklü müfredat değişikliği çalışmasının başlatılması, ders çizelgelerindeki değişiklikle seçmeli dini derslerin dört yıllık dönemde en az bir kere seçilmesinin sağlanması, öğrencilerin okula devam takibi, sınıfta kalmanın işlerlik kazanması, velilerin okula randevu ile girmesi, cep telefonu düzenlemesi gibi adımlarla eğitime ciddiyet getirilmesi ve öğretmenin işinin kolaylaştırılması, öğretmenler odası buluşmaları ile öğretmene değer verilmesi, taleplerin ilk elden alınması, takibi ve çözüme kavuşturulması gibi adımları yerinde ve özlenen gelişmeler olarak görmekle birlikte, olumlu adımların, çözüm odaklı yaklaşımların artarak devam etmesini; eğitimin ve eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarında da aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz” dedi.

Eğitimcilerin sorunları giderilmeli

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

Söylemez, eğitimcilerin iyi eğitim vermesi için sorunlarından ve sıkıntılarından arınmış olarak işinin başına geçmesi gerektiğini belirterek, “Bir eğitimcinin, eğitim hizmetini verirken, hayatın günlük sıkıntılarından arınmış bir zihinsel yoğunlukla kendini işine vermesi, hem ülkemizin hem de eğitim sistemimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanmalı, öğretmen açığını kapatmaya yönelik nitelikli politikalar yürürlüğe konulmalı; okul ve bölgeler arasındaki nitelik farkı giderilmeli, öğretmen açığı tamamen kapatılmalıdır” dedi. 
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlere dört yılı beklemeden yer değişikliği hakkı tanınması gerektiğini ifade eden Söylemez, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini ve atamaların kadrolu olmasını gerektiğini vurguladı. 

Eğitimcilerin motivasyonu arttırılmalı

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

Eğitimcilerin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini aktaran Söylemez, “Kariyer basamakları sürecinde Anayasa Mahkemesi kararının oluşturduğu belirsizlik giderilmeli; yazılı sınav şartı kaldırılmalı, hizmet yılını esas alan süreç oluşturulmalıdır. Aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gerekçesi doğrultusunda öğretmenlerin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi için yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek kanunundaki eksik ve hatalı kısımlar bir an önce tamamlanmalıdır” şeklinde konuştu. Söylemez, istihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave tazminat ödenmesi gerektiğini vurguladı. 

Sorunlar masaya yatırılmalı 

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

Eğitim kurumu yöneticiliği liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılması gerektiğine de değinen Söylemez, “Eğitim kurumları yöneticiliği liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalı; yönetici görevlendirme yönetmeliğinde sürekli değişiklik yapılmasından vazgeçilerek kalıcı ve eğitimciler arasında kabul görev bir sistem artık kurulmalıdır. Öğretmen kökenli şube müdürlerinin sorunları masaya yatırılmalı; şube müdürlüğü ile okul yöneticiliği arasında geçişkenlik sağlanmalı, şube müdürlerinin mali hakları iyileştirilmelidir” diye konuştu. Söylemez, okullardaki güvenlik ve temizlik personeli açığı sorununa kalıcı çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. 
Okullardaki ödenek sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini aktaran Söylemez, okul bazlı ödenek tahsis edilmesi gerektiğini ve personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılmasını gerektiğini söyledi. 
Deprem bölgesinde eğitim çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi 
Deprem bölgesinde görev yapan eğitim çalışanlarının hayat ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinden de bahseden Söylemez, “Deprem bölgesinde görev yapan eğitim çalışanlarının öncelikle ve özellikle çalışma şartları iyileştirilmelidir. Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerden etkilenen illerdeki eğitim çalışanlarına ek tazminat ödenmelidir. Hem bölgedeki öğretmenlerin hem de yeni atanacak öğretmenlerin kalıcı konutlara ulaşması öncelikle değerlendirilmeli; eğitim çalışanlarının özellikle öğretmenlerin bölgedeki görevlerinin sürekliliğinin sağlanmasına dönük teşvik edici önlemler alınmalıdır. Deprem bölgesinde kamu hizmetinin eksiksiz yürütülmesi için öncelikle sağlık, teknik ve idari alanda personel istihdamı artırılmalı, tayin, geçici ve sürekli görevlendirme uygulamalarının kapsamı genişletilmelidir. Deprem bölgesindeki illerin 5 ve 6. derecelerden sayılması için düzenleme yapılmalıdır. Deprem bölgesindeki kamu görevlileri başta olmak üzere kadroya geçen personele üç yıllık hizmet süresi şartı aranmadan yer değişikliği hakkı tanınmalı, özellikle söz konusu kamu görevlileri aile bütünlüğüne dayalı yer değişikliği hakkından faydalandırılmalıdır” dedi. 

Eğitimcilere şiddetin önüne geçilmeli 

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

Söylemez, eğitimcilere yönelik şiddetin önüne geçecek tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini ifade ederek, “Eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere caydırıcı cezalar verilmeli; eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukukî yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu. 

Öğretmen eğitiminin gözden geçirilmesi şarttır

Eğitimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmalı!

Söylemez, eğitimin asıl amacının öğrenciyi daha donanımlı yetiştirme ve yeteneklerini daha iyi geliştirerek hayata hazırlama olması gerektiğine değinerek, “Öğrencileri donanımlı ve yeteneklerini geliştirmiş olarak hayata hazırlayabilmek için, müfredatların güncellenmesi, eğitimin altyapısının tamamlanması, öğretmen eğitiminin gözden geçirilmesi şarttır. Çünkü eğitim programları ya da müfredatı, bir ülkenin sadece eğitime bakışını değil, aynı zamanda zihniyetini, nasıl bir fert ve toplum istediğinin yol haritasını da ortaya koymalıdır. Öncelikle ve özellikle böyle bir eğitim düzeni kurmak zorundayız” dedi.