Depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı için 2 belediyeciye soruşturma izni

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 78 kişinin enkaz altında kalarak vefat ettiği Hakimbey Apartmanının yıkılmasına neden olan eksik proje ve uygulamaları onayladıkları iddiası ile 1998 yılındaki dönemin Malatya Belediyesinde 2 görevli hakkında sorumlulukları bulundukları gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

Depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı için 2 belediyeciye soruşturma izni

Malatya Yenises.com'dan Burhan Karaduman'ın haberine göre, Malatya’da 6 Şubat’taki ilk depremde saniyeler içinde yıkılan Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi 2. Ordu Karargahı karşısında bulunan Hakimbey Apartmanının yıkılması sonucunda enkaz da kalan 3’ü Azerbaycanlı öğrenci olmak üzere toplam 78 kişi vefat etmişti.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava da projede ve yapımında görev alan 4 teknik sorumlu olan Mimar Abdurrahman Yavuz, İnşaat Mühendisi Basri Akdağ, Proje müellifi Bülent Yeroğlu, İnşaat Mühendisi Demet Doğan “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” iddiasıyla yargılanıyor.  Abdurrahman Yavuz yurtdışında bulunurken, Bülent Yeroğlu ise tutuklu, diğer 2 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

Hakimbey Apartmanın yapımı esnasındaki eksiklik iddialarına karşın projeye onay verdikleri gerekçesiyle dönemin Malatya Belediyesi görevlilerine ilişkin idari soruşturma süreci tamamlandı. 

Başsavcılık depremin 11. günü soruşturma izni istemiş

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremden 11 gün sonra 17 Şubat 2023 tarihinde 6 Şubat depreminde yıkılan Hakimbey Apartmanının çökmesi neticesinde enkaz altında kalan vatandaşların hayatını kaybettiği ve birçok vatandaşın yaralandığı, yıkılan bina ile ilgili yapı işlemlerine ve ruhsatlarına onay veren dönemin Malatya Belediyesi sorumluları hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığının talep dosyasında dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl ve İnşaat Mühendisi Ahmet Özer ile İnşaat Mühendisi Mustafa Hakan B., İnşaat Mühendisi Alper Y., İnşaat Mühendisi Nurettin K. Ve Yapı Teknik Sorumlusu Ömer Ş. Hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundun kusurlu olabileceği iddiasıyla soruşturma izni talep edildi. 

Onay dosyasında 4 görevlinin imzası bulunmadı 

İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince yapılan incelemede Hakimbey Apartmanı imar onay dosyasında, Hakimbey Apartmanı Yapı Ruhsatlarının 31 Aralık 1998 tarihinde düzenlendiğinin belirtildiği, evraklarda İnşaat Mühendisi Mustafa Hakan B., İnşaat Mühendisi Alper Y., İnşaat Mühendisi Nurettin K. adlı görevlilerin onay imzalarının bulunmadığı ve bu nedenle haklarında soruşturma izni verilmemesi gerektiği, o dönem Yapı Teknik Sorumlusu olan Ömer Ş.’nin ise  kamu görevlisi olmaması nedeniyle hakkında işlem yapılması hususunun adli makamların takdirinde olduğu kaydedildi. 

Dönemin 2 sorumlusu hakkında soruşturma izni 

Vali Ersin Yazıcı imzasını taşıyan 18 Aralık 2023 tarihli karar da, dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl’ün Hakimbey Apartmanının mimari projesi ile betonarme uygulama projesinde, İnşaat Mühendisi Ahmet Özer’in ise betonarme uygulama projesinde onay imzası bulunması nedeniyle ‘Projeleri inceleyen ve onaylayan sıfatıyla” sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle haklarında Soruşturma İzni verildiği kaydedildi.

“Denetiminden sorumlu plan kamu kurumu yetkililerinin ilgilerine göre sorumlu olacağı”

Karar da, “Konuyla ilgili 16.05.2023 tarihli bilirkişi raporu incelenmiş; bina statik projesi ve betonarme hesap raporunda eksiklikler tespit edildiği, tespit edilen bu eksiklikler binanın dayanımın sünek (taşıma gücünde önemli bir kayıp olmadan yer değiştirme) bir şekilde güç tüketmesini ve yerinde imalatın olumsuz bir şekilde etkileyebileceği, bina enkazında yer yer bütünlüğünü koruyan elemanlarda enine donatıların özellikle kanca detaylarının, uygun bir şekilde düzenlenmediğinin tespit edildiği, Binanın enine donatı detaylarının uygun bir şekilde yapılmaması binanın deprem kuvvetini tasarımda beklenen şekilde (sünek olarak) karşılamasını güçleştirdiği, nervürlü döşeme sisteminin tekniğine uygun olarak inşa edilmemesi döşemeden deprem yüklemesi altında beklenen rijit divafram davranışını zayıflatarak döşemenin deprem davranışını olumsuz etkileyebileceği, binanın beton dayanımının net olarak belirlenemese de bina enkazından alınabilen 4 adet (1 adet şahit numune olarak bırakılmıştır) beton karot numunesinden 3 adet karot numunesinin ortalama basınç dayanımının proje tasarım dayanımından düşük olduğunun görüldüğü, bu durumun binanın etki eden düşey ve deprem yükleri altında tasarında hedeflenen davranışı göstermesini olumsuz olarak etkileyebileceği,  Esasen binanın imalat aşamasında eksiklikler ve kusurlar tespit edildiği, 3194 sayılı imar Kanunun ilgili maddelerine göre (madde 22. 28 ve 38) binanın projesine uygun olarak imalatından sorumlu fenni mesul, müteahhit ve imalat denetiminden sorumlu plan kamu kurumu yetkililerinin ilgilerine göre sorumlu olacağı, …” ifadeleri kaydedildi.

Eksikliklere rağmen betonarme uygulama projesini onaylayan görevlilerin sorumlu olduğu anlaşıldığından

Karar da soruşturma izni verilmesi ile ilgili olarak şunlar kaydedildi, “Bilirkişi raporunun incelenmesi sonucunda; bina statik projesi ve betonarme hesap raporunda eksiklikler tespit edildiği, tespit edilen bu eksiklikler binanın dayanımın sünek (taş gücünde önemli bir kayıp olmadan yer değiştirme) bir şekilde güç tüketmesini ve yerinde imalatın olumsuz bir şekilde etkileyebileceği, sayılan eksiklik ve yetersizliklerin Hakimbey Apartmanın çökmesinde etkisinin bulunduğu anlaşılmış olup betonarme uygulama projesinin eksikliklere rağmen onaylanması ile 3194 sayılı İmar Kanununun 22’inci maddesine aykırı hareket edildiği, eksikliklere rağmen betonarme uygulama projesini onaylayan görevlilerin sorumlu olduğu anlaşıldığından; Belediye İmar İşleri Müdürü Mustafa BİNGÖL ve Belediye İnşaat Mühendisi Ahmet Özer haklarında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 ve 6. maddesi gereğince "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE", kararın 44 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verdim.”