Dede Korkut Kültürü'nden Kerpiç Yapılara: Farkındalık Artıyor!

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent İskenderoğlu, somut olmayan kültürel miras unsurları ile Coğrafi işaret ile belgelenen ürünlerin karıştırıldığını belirterek, 'Coğrafi işaret belgeleri tüketiciler için ürünün kaynağı, karakteristik özellikleri ile coğrafya arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite belgeleridir aslında her yönü ile ticari bir yaklaşım içeriyor' dedi.

Dede Korkut Kültürü'nden Kerpiç Yapılara: Farkındalık Artıyor!