Çiçek, güven tazeledi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi 6. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan oylamada Mevcut Başkan Fevzi Çiçek, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Çiçek, güven tazeledi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurul toplantısı Malatya Ticaret Borsasının konferans salonunda gerçekleştirildi. Düşük katılımlı gerçekleştirilen genel kurul toplantısına mevcut başkan Fevzi Çiçek tek aday girerek başkan seçildi. Toplantı açılışında konuşan Çiçek, deprem nedeniyle enkaz altında kalan tarımsal ekipmanların yenilenmesi konusunda azami gayreti gösterdiklerini vurguladı. 

Hedefimiz tarımda kendine yeten bir ülke

Oda faaliyetlerine aktaran Çiçek, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını her türlü menfaatin üstünde tutmuştur. Bunun yanında kuruluş amacı gereğince Zor bir süreç yaşıyoruz. Gerek yaşamız olduğumuz deprem, genelde ülke tarımını, tarımsal varlıklarının korunması, üretimin devamlılığını sağlayarak kendine yeter bir tarımsal üretim sağlanması hedefinde, özelde ise oda üyesi olan ve olmayan tarımla uğraşan arkadaşlarımızın özlük haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, istihdamının sağlanması, mesleğimizle ilgili her türlü hukuki ve reel konuların, olası olumsuzlukların baştan giderilmesi konusunda görüş, öneri ve çalışmalar yapmayı kendisine asli vazife olarak görev edinmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı Aralık ayından itibaren gelmiş olduğumuz görevde gerek 2 yıllık görev süresinde, gerekse de meslek paydaşlarımız ve kamu kurumları ile görüşmelerimiz oldu" dedi.

Çalışmalar aksatılmadı

Oda kapsamına değinen Çiçek,  "Bünyesinde Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Tütün Teknoloji Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliğinin tamamını kapsamaktadır. Bu nedenledir ki Odamızın hitap ettiği kitle oldukça geniştir. Dolayısı ile gerek meslek grubu olarak gerekse de mesleğin icrasının baş aktörü çiftçilerimiz olarak akabinde ise gıdanın temelini oluşturan tarımsal üretim olması nedeni ile bütün canlılar aslında direk ya da dolaylı olarak faaliyet alanımızın içinde yer almaktadır. Bizlerde görevimizin bilincinde olduğumuzdan çalışmalarımızı bu kapsamda genişleterek ve faaliyetlerimizi buna göre gerçekleştirmeye çalıştık. Yaptığımız faaliyetler içerisinde bilindiği üzere ilimizin öncelikli ekonomik ve sosyal gündemi kayısı başta olmak üzere tarım olması nedeni ile görev süremiz boyunca ilimizde faaliyet gösteren görsel, yazılı ve internet basın-yayın temsilcileri ile sıkı diyaloglarımız sürdürerek doğru bilgilendirme, güncel konuların ifade edilmesi, çiftçilerimize rehberlik edilmesi konularında çalışmalarını aksatmadan yürütmüştür. TMMOB’un İlimizde bulunun bileşenleri arasında yürütülmekte olan İl Koordinasyonu faaliyetlerine katılarak gündem ve şehrimizin genel sorunları ve çözüm önerileri ile çalışmalarına aktif katılım sağlayarak görev almıştır" ifadesini kullandı.

Diyaloglar arttırıldı

Ziraat Mühendisleri odasını önemine değinen Çiçek, "Toprak Koruma Kurulu, Tarımsal Danışmanlık İl Teknik Komitesi, Hal Hakem Heyeti, Kent konseyi, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu gibi birçok komisyonlardaki görevlerini ifa etmeye bu komisyonlarda tarım topraklarının korunması, meslektaşlarımızın özlük hakları, tarımsal üretimin sürdürülmesi ve pazarlanması gibi birçok konuda görüş öneri ve çalışmalar yürütülmüştür. İlimizde bulunan Ziraat Fakültesi öğrencilerinin mesleğimize olan ilgi ve ilişkisini artırma, mesleğimizi sevdirme ve sahaya hazırlama konularında çalışmalar yapmak üzere GENÇ -ZMO kurulmuş ve öğrencilerimizle olan diyaloglarımız artırılmıştır. Bütün bunların yanında kanunla ve yönetmeliklerle tarif edilen görevlerimiz, Genel Merkezimiz ve diğer Şubelerle olan diyaloglarımız ve faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edilmiştir. Çeşitli konularda Genel merkezimize raporlamalar yapılarak görüş ve önerilerde bulunduk.Yerleşim yerleri tarifi zor hasarlara maruz kalmıştır. Bu süreçte gerek insani gerekse de mesleki olarak hemşerilerimizin yanında yer alarak, enkaz altında kalan tarım alet makine, tarım ürünleri ve üretim tesislerinin hasar tespitleri, hayırseverlerden gelen yardımların dağıtımı, meslektaşlarımızın bize iletmiş oldukları sorun ve ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde karşılanmasında aktif görev aldık. Görev süremiz boyunca bütün üyelerimize, Odamız üyesi olmayan ancak her türlü çalışmamızda yanımızda yer alan meslektaşlarımıza, Kurum, kuruluş ve STK’lara, TMMOB bileşenlerine çalışmalarımızda ki desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür eder, yeni göreve seçilecek yönetime aynı destek ve katkılarınızı bekler, genel kurulumuza katılımınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız” diye konuştu.

Yönetim 

Tek aday olarak katılan Çiçek, güven tazelerken, yönetim kurulu üyeliklerine Fevzi Çiçek, Kadir Öztürk, Ekrem Öztürk, Eyüp Tekir, Ebubekir Bübek getirildi. Üst delege üyelikleri ise Fevzi Çiçek, Arif Karaca, Eyüp Tekir, Badin Kılıç olarak belirlendi.