Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü duyurdu! Malatya'da rezerv alanında ayakta kalan yapılar yıkılacak

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Dabakhane, Yenihamam ve Halfettin mahallelerinde bulunan 6306 sayılı Kanun uyarınca rezerv yapı alanı olarak belirlenen alandaki yapılar yıkılacak.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü duyurdu! Malatya'da rezerv alanında ayakta kalan yapılar yıkılacak

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Dabakhane, Yenihamam ve Halfettin mahallelerinde bulunan 6306 sayılı Kanun uyarınca rezerv yapı alanı olarak belirlenen alandaki yapılar yıkılacak.

Yıkım işi 24 Ocak 2024 tarihinde yapılacak. İhale saat 10:00'da Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde yapılacak.

Yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/C maddesi uyarınca, Pazarlık Usulüne göre Açık Artırma şeklinde yapılacak. İhale 24 Ocak 2024 tarihi ve saat 10.00’da Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. Katta Bulunan toplantı salonunda yapılacak. İhaleye davet edilmemiş olsa bile ihale dokümanında belirtilen şartları sağlayan her istekli ihale saatine kadar teklif verip ihaleye katılabilir. İhale dokümanı, İdarenin adresinde ücretsiz görülebilir. İlanda yer almayan hususlar için İdari, Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hükümler ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. Kamuoyuna ihalen duyurulur.