Çelebi, güven tazeledi

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 1. olağan kongresi gerçekleştirildi.

Çelebi, güven tazeledi

GEADER 1. olağan kongresinde güven tazeleyen Mühendis Ömer Çelebi, tekrar başkanlığa seçildi. Kongrenin açılış konuşmasın yapan Genel Başkan Ömer Çelebi, kongrede yaptığı konuşmasında, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi sosyal, kültürel, ekonomik ve tabiî kaynaklar bakımından zengin bir alana sahip, birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en önemli coğrafi bölgelerindendir. Bu bölgenin diğer en önemli özelliklerinden biri de yenilenebilir enerji potansiyeli ve çeşitliliği açısından oldukça yüksek, fosil kaynaklarca Türkiye’nin en önemli ve verimli alanlarına sahip olmasıdır. Yenilenebilir enerji potansiyeli açısından oldukça yüksek ve birincil enerjide Türkiye’nin en verimli alanlarına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde enerjinin bütün bileşenlerinde sahip olduğu bu potansiyelini bilimsel veriler ışığında araştırarak ve geliştirerek kamuoyuna ve ilgili enerji otoritelerine çeşitli raporlar halinde bilgilendirme yapmak amacıyla Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneğimiz (GEADER) 2021 yılında kuruldu. Güneydoğu güneş alma potansiyeli açısından Türkiye ortalamasının çok üzerinde, Türkiye’nin en büyük hidrolik kaynaklarını barındırıyor ve TPAO’nun en büyük petrol sismik araştırmaları keza bu bölgede. Adıyaman ve Batman petrolünden sonra son keşiflerde günlük 40 bin varille Gabar ve Kato Dağlarındaki petrol rezervi güneydoğunun enerji alanındaki potansiyel gücünü daha da gözler önüne seriyor. GEADER, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği kısa, orta ve uzun vadedeki enerji politikalarını dikkate alarak Güneydoğu’da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sunmakla beraber enerji arz-talep güvenliğinin sağlanması, ekolojik dengenin korunması, bölgenin tamamında enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yapılması, enerji üreticisinden, tüketiciye kadar olan tüm parametrelerde sorun, talep ve önerilerini araştırarak ve değerlendirerek raporlar halinde enerji otoritelerine, kamuoyuna sunulmasına da katkı sunacaktır.

Bu münasebetle 1. olağan genel kurulumuza teşrifleriyle bizleri onurlandıran çok kıymetli misafirlerimize teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.