Büyükşehir'de kadrolar değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mühendis kadrosunda olan Latif Okyay, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna, şube müdürü kadrosunda olan Hatice Öktem, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna ve psikolog kadrosunda olan Feyzanur Aydoğan'ın Özel Kalem Müdürü kadrosuna atandığı bildirildi.

Büyükşehir'de kadrolar değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki raporlar okunduktan sonra oylanarak, kabul edilirken  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısıyla mühendis kadrosunda olan Latif Okyay, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna, şube müdürü kadrosunda olan Hatice Öktem, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna ve psikolog kadrosunda olan Feyzanur Aydoğan'ın Özel Kalem Müdürü kadrosuna atandığı bildirildi.Büyükşehir'de kadrolar değişti

Kadro atamalarına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı:

Belediyemizde mühendis kadrosunda görev yapan Latif OKYAY, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna;

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde şube müdürü kadrosunda görev yapan Hatice ÖKTEM, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna;

Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde psikolog kadrosunda görev yapan Feyzanur AYDOĞAN, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna atanmışlardır.