Bakanlık duyurdu! Çok sayıda personel alınacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 124 adet sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Çok sayıda personel alınacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, istihdamı desteklemeye devam ediyor. Bakanlık, bu kapsamda merkez ve taşra birimlerinde yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak toplam 124 adet sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Bakanlık duyurdu! Çok sayıda personel alınacak!

Kimler alınacak:

Büro Memuru, Güvenlik Görevlisi, Elektronik Mühendisi, Makine Teknikeri Avukat, Harita Mühendisi, Laborant, Tekstil Mühendisi, Makine Mühendisi, Grafiker, Sekreter, Bilgisayar Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Kimya Mühendisi, İSG Personeli, Uçak Bakım Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Şoför

Bakanlık duyurdu! Çok sayıda personel alınacak!

Başvuru şartları

Genel Şartlar:

1.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Bakanlık duyurdu! Çok sayıda personel alınacak!

Başvuru yeri, tarihleri ve istenen belgeler

Adaylar 16-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. 
Başvuru işlemleri 26 Nisan 2024 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.