Avukatlık ücretleri arttırıldı

Avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Buna göre büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675, sonraki her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 1405, sonraki her saat için 695 lira avukatlık ücreti alınacak. Uluslararası yargı duruşmalarında 24 bin lira, Yargıtay'da ilk derece davalar için ise 7 bin 425 lira avukatlık ücreti ödenmesine karar verildi.

Avukatlık ücretleri arttırıldı

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675, takip eden her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 1405, izleyen her saat için 695 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 1030, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 1350, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira avukatlık ücreti alınacak. 

Uluslararası yargı duruşmasında 24 bin lira ödenecek 

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 13 bin 875, duruşmalı işlerde 24 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Ceza soruşturma evresindeki işler için 1550, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 2 bin 175, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 5 bin 100, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 10 bin 250 lira avukatlık ücreti alınacak. 

Yargıtay'da ilk derece davalar için 7 bin 425 lira ödenecek 

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödenecek. Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

Avukatlık asgari ücret tarifesi şöyle:

Avukatlık ücretleri arttırıldı
Avukatlık ücretleri arttırıldı
Avukatlık ücretleri arttırıldı
Avukatlık ücretleri arttırıldı