AFAD Hak Sahipliği nedir? Yerinde Dönüşüm Hak Sahipliği nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Sizler için derledik…

AFAD Hak Sahipliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerinde Dönüşüm Hak Sahipliği arasındaki farkları sizler için derledik. Detaylar haberimizde…

AFAD Hak Sahipliği nedir? Yerinde Dönüşüm Hak Sahipliği nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Sizler için derledik…

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD Hak Sahipliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerinde Dönüşüm Hak Sahipliği arasındaki farkların da yer aldığı tabloyu yayınladı. Tabloda yer alan bilgiler şöyle:

AFAD Hak Sahipliği
    Ağır Hasarlılar yeniden konut yapımı için hak sahibi olabilir. Orta hasarlılar güçlendirme kredisi için hak sahibi olabilir.
    Her hissedar başvurabilir. Başvuran hisseder sayısına göre müşterek hak sahipliği tesis edilir.
    Hasar tespit raporlarında yer alan kullanım amacına göre hak sahipliği işlemi tesis edilir.
    e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılarak Maliklere tebligat yapılmış sayılır.
    Hak sahipliği kararları on beş gün süre ile ilan edilir, bu süre zarfından kararlara itiraz edilebilir,
    1 Konut, 1 iş yeri ve 1 ahır için kredi verilebilir. Hem ağır hasar hem orta hasar konutundan hak sahibi olunmaz
    AFAD'dan hak sahibi olan Yerinde Dönüşüm den hak sahibi olamaz
    Yeniden yapım ve güçlendirme için kredi verilir.
    İnşaat halindeki bina sahipleri hak sahibi olamaz.
    Hisse konut sahiplen yine aynı şekilde hisseli hak sahibi olur.
    Ölen bir kişinin hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına geçer. Mirasçılar birden fazla ise kendilerine ve eşlerine ait konutu olup olmadığına bakılmaksızın birlikte hak sahibi sayılır
    Hasarlı taşınmazı afetten sonra satış veya başka şekilde devralan üçüncü şahıslar hak sahibi kabul edilmezler.
    Uygunsa, öncelikle afetzedenin kendi yer tercih edilir, değilse farklı yollar de yeni yerleşim yer seçilir.
    Konut ve ahır için krediler, konut tesliminden sonra 2 yıl ödemesiz,  sonraki 18 yılda eşit taksitlerle faizsiz geri ödenir. İş yeri için ise iş yeri tesliminden sonra 2 yıl ödemesiz sonraki  8 yılda yüzde 4 faizle geri ödenir
    Tüzel kişiler hak sahibi olamaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerinde Dönüşüm Hak Sahipliği
    Orta Hasar ve Üzeri Hasarlılar Yeniden konut yapımı için hak sahibi olabilir.
    Maliklerin hisseler oranında salt çoğunluğun onay ile başvuru yapılır.
    Taşınmazların niteliği resen mevcut duruma göre tescil edilir.
    e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılarak Maliklere tebligat yapılmış sayılır.
    Hak sahipliği kararlan on beş gün süre ile ilan edilir.
    Hak sahipliği kararlan on beş gün süre ile ilan edilir.
    1 Konut ve 1 Iş yeri için hibe ve kredi, toplam 3 bağımsız bolum için kredi verilebilir. I konut için hem hibe hem kredi verilebilir.
    Yerinde Dönüşüm ‘den hak sahibi olan AFAD'dan hak sahibi olamaz
    Yapı denetimi, jeolojik etüt, harita hazırlanması ve benzer yapıma yönelik işler için de kredi verilebilir.
    İnşaat halinde olup orta ve üzeri hasarlı tespit edilenlere de kredi verilebilir.
    Hisseli konut ve işyerleri için yine aynı şekilde hisseli olacak şekilde tek bir konut için hibe, 5 konut ve işyeri için kredi verilir.
    Ölen bir kişinin hak sahipliğine ilişkin haklan mirasçılarına geçer. Mirasçılar birden fazla ise birlikte hak sahibi olurlar.
    Hasar taşınmazı afetten sonra satış veya başka şekilde devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi kabul edilebilir.
    Hasarlı yapının bulunduğu parsel , bina yapımına uygun değil ise aynı İl sınırları içinde olması şartıyla hak sahibinin başka uygun bir parsele konut yapımı için hibe ve kredi verilebilir
    Krediler 2 yıl ödemesiz olmak üzere toplam azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kullandırılır.
    Tüzel kişilere de hibe ve kredi desteği verilebilir.