5. Asliye Hukuk Mahkemesi

Değer Tespitinin İlanen Tebliği…

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C. MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ

"Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden, 2022/61 Esas sayılı dava dosyasında, duruşmanın bırakıldığı 01/10/2024 günü saat 10:40'da mahkememizde bizzat hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirilmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ve Bilirkişi raporunun özetle: "Malatya ili Battalgazi İlçesi Aslanbey Mahalesi 62 ada 6 nolu parsel imar palanında Konut Meskun Alanında kalmakta olup tapuda arsa vasfında ve 372.00 m2 yüzölçümü ile tescillidir. Vasiyete konu ve davacı adına vasiyet edilen ” Malatya İli Battalgazi merkez ilçesi- Aslanbey mahallesi Tapunun 62 ada 6 parseline kayıtlı 372,00m2 alanlı arsa üzerinde bulunan binanın 2. Katında 80/800 arsa paylı 3 bağımsız bölüm numaralı meskenin dava tarihi itibariyle değeri : 468.000,00TL" olarak tespit edildiği davalı Çiğden Gözübüyük'e ilanen tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN02055250
Metni Kaydır