5. Asliye Hukuk Mahkemesi

Tebligatın ilanen yapılmasına karar verildi.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C.
Malatya
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/13 Esas

İLAN

Davacı Tekin ACAR vekili tarafından SINIRLI SORUMLU BEYLERDERESİ KONUT YAPI KOPERATİF aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı (V.N.: 7810038815) SINIRLI SORUMLU BEYLERDERESİ KONUT YAPI KOPERATİFİ'nedava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapılamamış, geçerli adresinin zabıtacada tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşmanın bırakıldığı 08/10/2024 günü saat 10:00'da duruşmada temsilen hazır bulunulması veya bir vekil tayin edilmesi, aksi takdirde HMK'nun 17/2. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/06/2024

  • Basın No: ILN02046032
Metni Kaydır