Cafer Çelik

Yardımlaşma

Cafer Çelik

Her olumsuzluk, zararlı olan şeyler, toplum oluşturularak engellenebilir, yok edilebilinir. Zararlı ve olumsuz şeyler çok konuşulur da, önleme çareleri araştırılmaz. Yaratıklar içerisinde düşünebilen, birlik oluşturma, yardımlaşma kabiliyetinde olan insandır. İnsan yapabileceklerini yapmazsa mesul ve mükafattan mahrum olur. Her faydalı şeyi yapmanın mükafatı, her zararlı şeyi önleme, yok etmek için güç nispetinde gayret göstermemenin mesuliyeti vardır. 

Güçlenmek, gücü etkin kılmak için, bilinçli olarak toplanmak, yardımlaşmak gereklidir. Olumsuzluklara karşı uygun tepki fert ve toplum olarak gösterilmelidir. Yıl (1957) , Adıyaman-Kâhta-Hiniç köyündeyim. Köy (70)haneli,herkes canından, malından emin ,birbirleriyle uyumlu,mahkemelik bir durum yok.Çok çevrelerde olağan karşılanan iki basit denilecek olay oldu.Çok çevrelerde böyle olaylar, yapan ve yapılan arasında üzerinde fazla durulmadan kapatılır.Burada öyle olmadı.Köyün her ferdi kendine yapılmış gibi tepki gösterdi.Köylülerin hepsi tepkide birlik oldu,. Suçlu cezalandırıldı. Suçlunun biri köyden ailesiyle birlikte kovuldu. Suçluların hısım-akrabaları cezaların uygulanmasına yardımcı oldu, suçluları korur yardımda bulunmadı.  

İnsanların diğer yaratıklardan üstün olan hasletleri yapılmalı, yaşanmalı, korunmalıdır ki; insanlık varlığını devam ettirsin. Değil, çevre, memleket, tüm insanlık, aileler içinde yardımlaşma yok oluş yönünde hızla artıyor, insani yüksek hasletler eriyip yok oluyor. İnsanımız bu durumlara karşı bir şeyler yapmayı da düşünmüyor, neticenin getirdiği huzursuzluklardan sadece yakınıyor. Her derdin sebepleri, çareleri vardır. İnsanlar pek çok şeyi başaracak kabiliyettedir. 

 Yanlış ve yasaklar yapanlar herkes tarafından tepki görür, destek bulamazsa ya ıslah olur, ya da çevrede barınamaz. Bir kasadaki bozuk meyveler, sebzeler ayıklamazsa, diğerlerinin de bozulmasına sebep olur. Her oluşu yapan ve yapılışına yardımcı olanlar vardır. Yapanlar, yaptıranlar tespit edilip, yapılması gerekliler yapılırsa uygunsuzluklar engellenir.

İnsanımız huzursuz olmak istemez, istenmeyenlerin olmaması için yapılması gereklilerin yapılması gerekir. Ferdi gayretle uygunsuzlar ne engellenebilir, nede yok edilebilinir. Topluluk oluşturma ve yardımlaşma gerekir. Bazı olumsuzluk kaynaklarının kurutulması için devletlerin yardımlaşmasına ihtiyaç vardır. Önlenmeyen huzur bozucu haller hızla yayılır, herkesi huzursuz eder.

 İnsan diğer canlılar gibi karşılaştığı güçlükleri tek başına önlemeye terk edilmemeli, yardımlaşmalı, topluluk oluşturmalıdır. Diğer canlıların çoğu bataklığa batanlarla ilgilenmez, normal haline devam ederler. İnsana dini, ilmi, düşüncesi topluluk oluşturmayı, yardımlaşmayı telkin eder.”İnsansak eğer yalnız iyilik ve hizmet verelim; faziletli davranışlarla herkesi sevindirelim.”(Ahmet Kazancıoğlu)            

Yazarın Diğer Yazıları