Cafer Çelik

Dinler ve İnanlar

Cafer Çelik

İnsan denen üstün canlının diğer canlılardan en büyük farkı bir inanca, bir dine sahip olmasıdır. Din duygusu insanlarda fıtridir, Eski Yunan bilginlerinden Plutarkhos (64-139) şöyle diyor: “Tarihte, saraysız, kalesiz şehirler bulunmuş, mabetsiz yerleşim yerleri bulunmamıştır.”Din insanla var olmuş, insan varlığı yaşadıkça da devam edecektir. Dinler, zamanla unutulmuş, tahrife uğramış, eksiltmeler, eklemeler yapılmış, ilahi orijinal lığı korunamadığından hurafe, uyduruk şekiller almıştır. Budizm’in heykelciliğe karşı iken, sonunda dağları yontan, heykel yapan bir din haline geldiği gibi)

Dinler tarihi alimlerinin çoğunluğu dinlerin ilahi kaynaklı olduğunu, bugün dünyada mevcut (500) din bulunduğunu bildirmektedir. Batıl dinlerin çoğunun içeriğinde ilahi ibarelerin bulunuşu, ilahi kaynaklı oluşu fikrini güçlendirmektedir. İslam’i kaynaklarda Hz.Adem’in ilk insan ve ilk Peygamber olduğu bildirilmektedir.

Tarihte, ilahi orijinal lığını kayıp eden, ilahi kaynaktan kopan, beşerileşip, adetleşen, çok dinlerin, fert ve toplumlara olumlu etkilerini kayıp ettiklerinden silinip, unutulup, yok oldukları görülür. İlahi orijinal lığı korunan, tahrif olunmayan, ilahi dinler etkinliğini devam ettirecek, korunamayanlar fazla ömürlü ve etkinliği olmayacaktır.

İlahi din, Yaratıcının, yarattıklarının dünyada huzur bulmaları, ahirette ebedi saadete ermeleri için; bilmeleri, inanmaları, uymaları, uygulamaları için, Peygamberleri tarafından tebliğ ettirdiği, noksansız esaslardır. Bu esaslar sayıları (100) olan sayfalarla, Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an isimli ilahi kitapla bildirilmiş olup; sayfalar tamamen kayıp olmuş, Tevrat, Zebur, İncil isimli ilahi kitaplar, geldikleri andan itibaren yazılamamış, korunamamış, çok esasları tahrif olunmuş, beşerileştirilmiş, orijinal hali bozulmuştur.

Kur’an, geldikçe ezberlenmiş, yazılmış, korunmuş, bugüne kadar en ufak değişiklik olmadan gelinmiş, kıyamete kadar da korunacaktır. Hz. Muhammed son Peygamber, tebliğ ettiği ilahi kitap Kur’an’da son ilahi kitaptır. Allah”Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik. elbette onu yine biz koruyacağız (el-Hicr-9) buyuruyor. Diğer ilahi kitapların korunan, insanların dünyada huzurlu olması, ahrette saadete ermesinde etkin olan esaslar da Kur’an’da yer almaktadır.
 Son  mükemmel din olan İslam’a bu ad Cenab-ı  Hakk tarafından verilmiştir.”Allah katında gerçek din İslam’dır”(A-li  İmran,19) “,……İşte bugün sizin için  dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslam’ı beğendim.”(Maide-3)

İlahi esaslar, doğru, güvenilir, üstün zekalı, tebliğle görevli şunca Nebi ve resul tarafından, ilahi sayfalar, kitaplarda duyulmuş, buyrulmuştur. Esasların özünün özü, Allah vardır, birdir, sonsuz kuvvet, irade, kudret sahibi, her şeyi, bilici, görücü, tespit ettirici, dünya geçici, ahret sonsuz hayat yeridir. Emir ve yasaklar ilahi yasalarla tebliğ edilmiştir. Uyuşun, isyanın zerresi, mükafat, ceza olarak karşılık bulacaktır.

Şunca emin şahitli, güvenilir belgeli esaslara inanmayanlar, düşünemeyen, aklını uygun kullanmayanlar; görünmez ve görünür şeytani güçler etkisinde kalanlardır. İmkanı üstü, pekte gerekli olmayan ihtiyaçlar sıralayıp, uygun düşünceden kendilerini alıkoyanlar; lüzumsuz baş ağrısı, boğaz ağrısıyla, önü doğum, sonu ölüm olan kıymetli kısa ömrü, israf edip, hayırlı, şerlerden korunarak geçirmeye çalışmayanlar pişman olacaklar, yaşamın anına acıyacaklardır. 

İlahi esaslara uygun yaşamla ömrü tamamlamaya özen gösterenler, huzurlu, ümitli olacaklardır Her davranışlarında biliyorsa mutlak yasaya uyacak, bilmiyorsa bilenlerden öğrenip öyle, nefsine, keyfine göre davranışlardan korunacaktır. Olan her şey nimettir, ibret, hikmet vardır. İbret alınmalı, hikmet, nimet görülmeye çalışılmalıdır.

Yazarın Diğer Yazıları