Soruşturma başlatılsın

Malatya'da bir grup avukat, İlahiyatçı-Eğitimci, Araştırmacı-Yazar Dr. İhsan Şenocak'ı, hedef alan Zafer Partisinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatması için başvuruda bulundu.

Soruşturma başlatılsın

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ı hedef aldı. Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından atılan twette Şenocak, hedefe koyularak, ‘Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek, gerekirse zorla’ ifadeleri kullanılmıştı. Malatya’da bir grup avukat, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Zafer Partisinin kapatılması için başvuruda bulundu. 

İslam Alimlerine karşı hazımsızlık 

Avukatlar adına açıklamalarda bulunan Avukat Cengiz Yılmaz, İhsan Şenocak’a yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Yılmaz, saldırgan, ötekileştirici köhne zihniyetin 21. yüzyılda hala devam ediyor olmasının ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, “İhsan Şenocak hoca, malumunuz ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir ilim adamıdır. İslami ilimler alanındaki çalışmaları, gerek Müslüman halkımız gerekse de genişçe bir akademik camia tarafından sürekli taktirle takip edilmekte ve birçok çalışmada kaynak kabul edilmektedir. Bu noktada, İslam Alimlerine karşı hazımsızlık, Hz Muhammed (sav ) dönemindeki müşriklerden, günümüze kadar her dönemde olmuştur. Fakat şu husus iyi bilinmelidir ki, burası bir Müslüman ülkesidir ve bir hukuk devletidir. Kimsenin babasının çiftliği değildir. Herkes hukuk karşısında haddini hududunu bilmek zorundadır. Anayasanın 68 /4göre, siyasî partiler eylemleriyle, insan haklarına, hukuk devleti ve demokratik cumhuriyet ilkelerine uygun davranmalı, herhangi bir diktatörlüğü savunmamalı ve yerleştirmeyi amaçlamamalı, suç işlenmesini teşvik etmemelidir. Bu nedenle bir siyasi partinin başındaki şahsın, İhsan hocaya karşı; ırkçı, saldırgan, ötekileştirici, hedef gösterici, tehdit edici söylemleri, siyasi parti kapatılma nedenleri olarak düzenlenen Anayasa 68/4 maddesini her yönüyle ihlal etmiştir. Ayrıca ilgili şahıs, daha da ileri giderek, adeta hukuku hiçe saymış, "Gerekirse zorla...!" demekten de geri durmamıştır. Bu yönüyle de tehlike oluşturmaktadır. Zira Anayasanın 68/4 çerçevesinde, bir diktatörlük savunulduğu ve amaçlandığı ve de suça teşvik edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kapatma dosyasını hazırlayıp yasal süreci başlatması için talepte bulunduk. Bununla birlikte iş bu söylemler, Anayasa madde 24'te düzenlenen "Din ve Vicdan Hürriyeti", Anayasa madde 25'te düzenlenen "Düşünce Kanaat Hürriyeti" ve Anayasa madde 26'da düzenlenen "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti", hükümlerinin açıkça ihlali niteliğindedir Ayrıca bir siyasi partinin başında olması hasebiyle Toplumun belli bir kesimine hitap eden bir şahsın bu tarz söylemleri, TCK 216 m düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek" ve TCK 106 m düzenlenen Tehdit suçlarını oluşturmuştur. Tüm bu hukuki ihlallere karşı, Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bizler de avukat meslektaşlarımızdan oluşan genişçe bir hukukçu kitlesi ile tüm yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz” diye konuştu .